Choroba Heinego-Medina (Polio)

Choroba Heinego-Medina, nazywana take polio, to choroba zakana. Wirus odpowiedzialny za rozwj schorzenia najczciej przedostaje si do organizmu drog wziewn lub za spraw zanieczyszczonego poywienia. Mimo e polio znane jest medycynie od poowy XIX wieku dopiero niedawno udao si znale skuteczny sposb by unikn zachorowania. Nazwa choroby pochodzi od nazwisk jej odkrywcw - Jakoba Heine i Karla Oskara Medina.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Na zakaenie wirusem polio najbardziej naraone s osoby nie stosujce si do podstawowych zasad higieny. Zazwyczaj trafia on do organizmu czowieka poprzez kontakt z fekaliami czy zanieczyszczon ywnoci. Dlatego najwicej przypadkw zachorowa na polio odnotowuje si w krajach, w ktrych dostp do biecej wody oraz rodkw sanitarnych jest bardzo ograniczony.

Objawy Choroby Heinego-Medina

Choroba Heinego-Medina prowadzi przede wszystkim do poraenia nerww obwodowych, co niejednokrotnie skutkuje trwaym kalectwem lub mierci pacjenta. Tu po zakaeniu patogen dociera do jelit gdzie przez okoo 12 dni dojrzewa i namnaa si. Jeli organizm nie rozpozna w tym czasie zagroenia i nie wytworzy przeciwcia wirus dociera do ukadu krwiononego oraz wzw chonnych (tzw. wiremia pierwotna). Na tym etapie choroby ukad immunologiczny nadal jest wstanie sam pokona zagroenie (tzw. zakaenie poronne), w sytuacji, gdy pozostaje on upiony patogen dociera do komrek orodkowego ukadu nerwowego (tzw. wiremia wtrna). W zalenoci od uszkodzonej przez wirusa struktury medycyna wyrnia kilka typw polio:

- bezobjawowy (stanowi najwiksz grup zakae)

- zakaenie poronne

- jaowe zapalenie opon mzgowo - rdzeniowych

- posta poraenna

- posta rdzeniowa (charakteryzuje si asymetrycznym poraeniem mononeuronw - odpowiadaj za czucie oraz skurcze - w miniach, szczeglnie tych znajdujcych si w koczynach)

- posta rdzeniowa (polio zaatakowao podstaw mzgu oraz jdra nerww czaszkowych, orodek oddechowy i ukad krenia w rdzeniu przeduonym)

- posta opuszkowo-rdzeniowa (czy w sobie asymetryczne poraenie mini ze zmianami wywoanymi zajciem podstawy mzgu)

- zapalenie mzgu

- zesp poporaenny (tzw. zesp post-polio)

W przypadku zakaenia poronnego dominuje gorczka , biegunka, bl garda. Zmiany w obrbie ukadu oddechowego bardzo czsto mylone s z gryp. U pacjentw, u ktrych nie wystpio poraenie pojawiaj si zmiany neurologiczne objawiajce si sztywnieniem szyi, nadwraliwoci na wiato . Niekiedy, szczeglnie w postaci poraennej dochodzi do uszkodzenia mini w koczynach, ale i tych odpowiedzialnych za oddychanie.

Diagnoza Choroby Heinego-Medina

Rozpoznanie polio opiera si o wywiad z pacjentem, analiz objaww oraz identyfikacj szczepu wywoujcego chorob. Za materia, na podstawie, ktrego izoluje si wirusa to zazwyczaj 2 prbki kau pobrane w 1 lub 2 dniowym odstpie, po upywie 4 tygodni od wystpienia pierwszych objaww.

Leczenie Choroby Heinego-Medina

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem walki z chorob s szczepienia, dziki obowizkowi ich wykonywania w Europie udao si j praktycznie wyeliminowa i od blisko 10 lat nie odnotowano adnego zachorowania. Pierwsza dawka leku chronicego przed polio podawana jest midzy 3 a 4 miesicem ycia dziecka.

Choroba Heinego-Medina jest chorob bardzo niebezpieczn i trudn w leczeniu i niejednokrotnie prowadzc do mierci pacjenta. W sytuacji gdy dojdzie do zakaenia konieczna jest izolacja oraz hospitalizacja pacjenta. Leczenie ogranicza si do podawania lekw przeciwblowych oraz zmniejszajcych skurcze mini . W skrajnych przypadkach konieczna jest sztuczna wentylacja i nawadnianie. agodzenie ostrych objaww trwa zazwyczaj od 4 do 6 tygodni po jego zakoczeniu wikszo pacjentw opuszcza szpital.

Bardzo cenn form leczenia jest fizjoterapia. Zdarza si, e uszkodzenie mini jest trwae i z pomoc wiczeniem mona przywrci koczynom dawn sprawno.

Czytaj take:

Rumie zakany

Bartoneloza

Mycie rk? To ma sens!

Meningokoki i sepsa: komu realnie zagraaj?

Choroba Schnleina-Henocha (Choroba Schonleina-Henocha, plamica alergiczna)