Choroba uchykw jelita

Uchyki najczciej pojawiaj si w obrbie jelita grubego i zaliczane s do chorb cywilizacyjnych. Rozwijaj si midzy 40 a 50 rokiem ycie i pocztkowo, nie daj adnych objaww. Mimo e wystpuj u ponad poowy populacji, to z ich powodu cierpi zaledwie 10 proc. wszystkich chorych.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Uchyki jelita zbudowane s z bony luzowej oraz wycielajcej je od wewntrz otrzewnej. Narola jelitowe s konsekwencj stosowania niewaciwej diety . Niedobr wkien rolinnych powoduje dusze zaleganie pokarmu w jelitach i znaczne zmniejszenie masy stolca. Zaburzenie funkcji jelita prowadzi do nadmiernych skurczw okrnicy, przerostu warstwy miniowej okrnicy oraz wzrostu cinienia. Jego skok odpowiada za wypychanie na zewntrz bony luzowej. Uchyki jelita grubego zazwyczaj pojawiaj si w okolicy esicy, czyli kocowego odcinka jelita grubego.

Objawy

Pierwszym, niepokojcym sygnaem jest bl w lewym dole biodrowym nasilajcy si po posiku i ustpujcy po wyprnieniu. Nastpnie pojawia si zaburzenie dotychczasowego rytmu wyprnie, wzdcia oraz zaparcia (bardzo czsto naprzemiennie z biegunk).

Zlekcewaenie objaww choroby moe mie bardzo powane konsekwencje. Najczciej wystpujcymi powikaniami s zapalenie uchykw, ropie przyokrniczy, perforacja jelita, niedrono jelita, przetoki bd krwotok.

Diagnoza

Podstaw diagnozy s badania radiologiczne, wlew doodbytniczy lub kolonoskopia . Nie mona ich jednak wykona u pacjentw z bardzo zaawansowanymi zmianami chorobowymi oraz u tych, u ktrych pojawiy si powikania. Cz lekarzy zleca dodatkowe badania jak morfologia, badanie moczu, USG oraz tomografia z kontrastem (w celu zlokalizowania rda krwawienia). Przy stawianiu diagnozy naley pamita o wykluczeniu innych schorze m.in. raka jelita grubego, choroby Leniowskiego-Crohna , ostrego zapalenia jelita, zapalenie pcherza moczowego oraz raka jajnika.

Leczenie

Obok farmaceutykw w leczeniu uchykw jelita, chorym zaleca si spoywanie od 6 do 10 yek otrbw dziennie (pocztkowa dawka to 1-2 yki). Ich regularne spoywanie agodzi dolegliwoci blowe oraz reguluje wyprnienia. Ten rodzaj terapii sprawdza si jednak tylko przy agodnym przebiegu choroby. W powaniejszych przypadkach lub u pacjentw z powikaniami konieczny jest zabieg operacyjny. Najczciej wykonuje si tzw. operacj Hartmana. Polega ona na usuniciu zmiany chorobowej, zamkniciu kikuta odbytnicy i wykonaniu stomii z bliszego odcinka esicy.

Czytaj take:

Zakrzepica y trzewnych

Refluks odkowo - przeykowy

Niestrawno

Rzekomoboniaste zapalenie jelit

Kolonoskopia

Bezoar