Gigantyzm przysadkowy

Bycie bardzo wysokim to nie zawsze powd do dumy czy radoci. Nadmierny rozrost koci i masy tkankowej, czyli gigantyzm cho ma zwizek z zaburzon gospodark hormonaln moe by objawem zupenie innego schorzenia.
Docz do nas na Facebooku!

Gigantyzm, czyli nadmierny wzrost ciaa wywoany jest nadmiern produkcj hormonu wzrostu. Medycyna dzieli gigantyzm na przysadkowy oraz eunuchoidalny. Schorzenie nie zawsze jest oddzieln jednostk chorobowa, zdarza si, e jest jednym z objaww choroby genetycznej np. zespou Marfana , Zespou Beckwitha-Wiedemanna lub Zespou Sotosa. O gigantyzmie przysadkowym mwimy, gdy wzrost chorego przekracza 97 centyli (norma mieci si midzy 3 a 97 centyli).tj. u kobiet, ktre mierz wicej ni 190cm oraz mczyzn majcych ponad 200 cm wzrostu.

Objawy

Gigantyzm przysadkowy spowodowany jest nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu. W wikszoci przypadkw za nadprodukcj hormonu odpowiada gruczolak przysadki . Rzadziej czony jest z guzami wewntrzczaszkowymi, guzami ektopowymi (najczciej umiejscowione s w wtrobie, trzustce, pucach, oskrzelach lub nadnerczach).

Najbardziej charakterystycznym objawem gigantyzmu przysadkowego jest nadmierne wzrastanie. Przy duej iloci hormonu rozrost dotyczy przede wszystkim stp oraz doni. Koci chorego dziecka zazwyczaj rozwijaj si prawidowo. Jeli za gigantyzmem stoi gruczolak przysadki pacjent moe skary si na kopoty ze wzrokiem. Ucisk moe prowadzi do ograniczenia pola widzenia, a w konsekwencji do zaniku nerwu wzrokowego .

Diagnoza

Pierwszym etapem rozpoznania jest wywiad. Pozwala on okreli czy schorzenie wystpio u innych czonkw rodziny. Nastpnie wykonuje si badania obrazowe, przede wszystkim tomografi komputerow, dziki niej moliwe jest zlokalizowanie guza uciskajcego przysadk. Konieczny jest rwnie okrelenie stenia hormonu we krwi. Najczciej s to tzw. test glukozy (u zdrowej osoby po podaniu glukozy stenie hormonu wzrostu obnia si) oraz oznaczenie IGI-I (czynnik wzrostu).

Leczenie

Gigantyzm wymaga leczenia zarwno operacyjnego oraz farmakologicznego. Po operacyjnym usuniciu gruczolaka przysadki pacjentom podaje si leki majce uregulowa ilo wytwarzanego przez przysadk hormonu.Zobacz take:

Gigantyzm eunuchoidalny

Przysadka mzgowa - p grama wielkiej mocy

Karowato

Karowato przysadkowa

Achondroplazja