Choroba Brgera (Choroba Burgera, choroba Buergera)

Zakrzepowo - zrostowe zapalenie ttnic, nazywane chorob Brgera stopniowo wyniszcza ttnice oraz yy w koczynach. Schorzenie najczciej dotyka modych mczyzn palcych papierosy.
Choroba Brgera powoduje wieloogniskowe zapalenie rednich i maych ttnic i y koczyn dolnych (gwnie ttnica strzakowa), sporadycznie grnych. Zdarzaj si jednak przypadki zajcia przez chorob naczy mzgowych oraz wiecowych. Ten rodzaj zapalenia ttnic najczciej wystpuje u mczyzn midzy 20 a 40 rokiem ycia, zamieszkujcych kraje rdziemne. Czynnikiem zwikszajcym ryzyko wystpienia choroby jest palenie papierosw , ucie tytoniu lub gum na bazie nikotyny (niemal 90 proc. wszystkich chorych to palacze).

Choroba Brgera (Choroba Burgera) objawy

Przyczyny wystpienia choroby Brgera (choroby Burgera) nie s do koca znane. Prawdopodobnie zakrzepowo - zrostowe zapalenie ttnic jest konsekwencj zakaenia bakteri, wirusem lub grzybem. Cz badaczy dostrzega w niej chorob autoimmunologiczn. Charakterystyczne dla choroby objawy bardzo czsto pojawiaj si nieregularnie i z rn intensywnoci. Zdarza si, e cakowicie zanikaj, by po pewnym czasie pojawi si znowu, ze zdwojon si.

Osobom z chorob Brgera w czasie chodzenia towarzyszy narastajcy bl stopy lub podudzia, ktry ustpuje po odpoczynku. Pacjentom marzn stopy i przybieraj charakterystyczn sin barw. W przeciwiestwie do innych chorb naczyniowych, z ktrymi czsto choroba Brgera jest mylona, zmiany chorobowe obejmuj nerwy oraz yy. Niedotlenienie i zgorzel tkanek niejednokrotnie koczy si amputacj.

W zaawansowanej postaci choroba Brgera (choroba Burgera) wywouje bolesne owrzodzenia na palcach stp i rk. Najczciej pojawiaj si one w miejscach dawnych otar czy odciskw. U czci pacjentw wystpuje zanik mini oraz martwica stopy lub podudzia.

Choroba Brgera czciej wystpuje u osb z miadyc, chorobami zapalnymi tkanek (np. tocze ). Ryzyko wystpienia potguje stres , gorcy klimat, a take uwarunkowania genetyczne.

Choroba Brgera (Choroba Burgera) diagnoza

Lekarz przed postawieniem diagnozy choroby Brgera (choroby Burgera), w pierwszej kolejnoci przeprowadza wywiad z pacjentem. Kolejny etap ma na celu wykluczenie innych schorze mogcych dawa podobne objawy (np. ukadowy tocze trzewny, cukrzyca, miadyca). Bardzo pomocne przy stawianiu diagnozy jest angiografia . Badanie pozwala oceni stan naczy w ttnicach i zmiany w ich obrbie. Sporadycznie wykonuje si test Allena (ocenia drono ttnic w rce), badanie nie jest jednak dokadne i czue jak angiografia.

Choroba Brgera (Choroba Burgera) leczenie

Podstaw leczenia choroby Brgera (choroby Burgera) jest agodzenie objaww choroby, podawane s m.in. leki obkurczajce naczynia. Aby leczenie byo skuteczne chory musi zrezygnowa z palenia papierosw. Dodatkowo powinien unika zimna, nie wolno mu nosi obuwia ze sztucznych, nieprzepuszczajcych powietrza materiaw oraz doprowadza do przecienia ng.

Docz do nas na Facebooku!