Wszawica

Wszawica jest choroba wstydliw, poniewa kojarzy si z brudem i bied. Nic bardziej mylnego. Wszawic mog zarazi si wszyscy, zwaszcza e znw staje si powszechnym problemem szk, przedszkoli
Wszawica jest chorob wywoan przez pasoyty - wesz ludzk i wesz onow, ich larwy oraz jaja (gnidy). Wsz ludzk s wesz gowowa oraz wesz odzieowa. Wszy wystpuj we wszystkich strefach klimatycznych.

W Polsce najczciej spotykan jest wesz gowowa. Najrzadziej natomiast spotyka si wesz odzieow, poniewa jest to choroba osb nie korzystajcych z placwek suby zdrowia (np. osoby bezdomne). Wesz gowowa wystpuje najczciej u dzieci w wieku 3-10 lat, natomiast onowa u ludzie dorosych.

Wszawic rozpoznaje si stwierdzajc obecno dorosych osobnikw, larw i przyczepionych do wosw jaj na owosionej skrze czowieka lub, w przypadku wszy odzieowej, larw i jaj w fadach ubra.

Wszawica gowowa

Wszawica przenosi si poprzez kontakt z wosami osoby zakaonej lub przedmiotw do pielgnacji wosw, ozdb, nakry gowy. Samica wszy dziennie skada 7-10 jaj w otoczkach (gnidy). Dorose osobniki yj ok. 9-30 dni. Mog y ok. 2 tygodni bez poywienia w postaci krwi.

Objawy wszawicy gowowej

Charakterystycznym objawem wszawicy gowowej jest nieprzyjemny i dokuczliwy wid spowodowany ukuciem wszy i wprowadzeniem przez ni toksyny, pojawieniem si grudek obrzkowych i bbli pokrzywkowych. Uporczywe drapanie powoduje powstanie tzw. przeczosw i otar naskrka. W miejscu, gdzie wkua si wesz sczy si pyn surowiczy, ktry skleja wosy. Brak dbaoci o higien moe doprowadzi do wtrnych zakae bakteryjnych i powstania zliszajowacenia. Nie leczona wszawica prowadzi do odczynowego powikszenia wzw chonnych karkowych oraz zmian wypryskowych na szyi i karku oraz rumienia skry na karku

Leczenie

Z wsz gowow mona walczy domowymi sposobami: skrceniem wosw oraz wyczesywaniem gnid. Do wyboru s take rodki farmakologiczne: naturalne na bazie zi oraz nowoczesne nietoksyczne rodki chemiczne oparte na roztworze dimetikonu oraz cyklometikonu (silikony). Ich dziaanie polega na uniemoliwieniu wszom oddychania oraz rozmnaania. Preparaty te s bezpieczne dla maych dzieci i alergikw.

Wszawica odzieowa

Wesz odzieowa yje i rozmnaa si w szwach i fadach ubra. Jedynie dorose osobniki przedostaj si na skr, aby ywi si krwi. Wesz odzieowa jako jedyna przenosi choroby: dur wysypkowy epidemiczny, gorczk okopow oraz dur powrotny. Zakaenie przenosi si poprzez ka wszy lub rozgniecenie wszy na zranionej skrze.

Objawy wszawicy odzieowej:

Charakterystycznym objawem jest wid zakrytych czci skry, spowodowany ukszeniami wszy. Poza tym wystpuj grudki rumieniowe. Drapanie powoduje wystpienie przeczosw, naderek i strupw. Nie leczona wszawica odzieowa prowadzi do przebarwie skry oraz zakae ropnych

Leczenie

Polega na zniszczeniu pasoyta poprzez zastosowanie odpowiednich preparatw przeciw wszom. Pomaga take pranie oraz prasowanie odziey i pocieli.

Wszawica onowa

Wsz onow mona zarazi si poprzez kontakty pciowe, ubrania oraz pociel. Dorose osobniki skadaj jaja w obrbie trzonw wosw, gwnie w okolicy onowej, ale take w okolicy krocza, pachwin, ud i brzucha . W zaawansowanej chorobie jaja pasoyta wystpuj take na owosionej skrze twarzy, na brodzie, rzsach i brwiach.

Objawy wszawicy onowej

Charakterystyczny jest wid zaatakowanych przez pasoyta miejsc. Poza tym pojawiaj si tzw. plamy bkitne (plamy o zabarwieniu sinofioletowym lub szarym powstae w wyniku hemolizy krwi w miejscu ukszenia przez wesz). Obecno wszy na rzsach moe by powodem zapalenie spojwek.

Leczenie

Leczenie wszawicy onowej powinno by skonsultowane z lekarzem dermatologiem, ktry przepisze odpowiednie maci lub ele. Wszystkie rzeczy majce kontakt z pasoytem powinny by odkaone. Leczeniem musi by objty take partner osoby zakaonej.

Zobacz take: Co robi, gdy dziecko zapie wszy