Badanie moczu - CUKIER W MOCZU

Pojawienie si w moczu nawet niewielkich iloci glukozy zawsze wymaga dalszej diagnostyki. Najczciej cukier przedostaje si do uryny u osb z chorob nerek lub cukrzyc.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Zadaniem ukadu krenia jest wypukanie nerek w taki sposb by nawet najmniejsza ilo cukru nie wydostaa si z organizmu. W rzeczywistoci do moczu moe trafi ladowa ilo cukru, za bezpieczn uznaje si stenie w granicach 0,1-1 mmol/dl. Co ciekawe, s to tak mae wartoci, e powszechnie stosowane w laboratoriach metody pomiaru nie s wstanie ich "wyapa". Dlatego wynik potwierdzajcy obecno glukozy w badanej prbce nie moe by zignorowany i wymaga dalszej diagnostyki. W pierwszej kolejnoci zleca si badanie krwi pod ktem glukozy, nie moe by jej wicej ni 125 mmol/dl.

Wicej o badaniu cukru we krwi .

U osb, u ktrych w prbce moczu pojawi si cukier due znaczenie diagnostyczne ma tzw. prg nerkowy glukozy, czyli stenie cukru w krwi, powyej ktrego glukoza nie jest wchaniana na drodze cewkowego wchaniania zwrotnego w nerkach. Jego warto nie powinna przekroczy 180 mg/dl. Jeli jest ono znacznie wysze naley podejrzewa:

- cukrzyc

- chorob nerek (uszkodzenie cewek nerkowych)

guz przysadki mzgowej

Cukier w moczu - typy

Glikozuri, czyli obecno glukozy w moczu mona podzieli na dwa typy - nerkowy i pozanerkowy. W pierwszym przypadku przyczyn s najprawdopodobniej uszkodzone nerki, przy czym wynik badania krwi pod katem stenia cukru jest prawidowy.

U pacjentw u ktrych poziom glukozy w surowicy przekroczy dopuszczalne normy przyczyny problemu naley szuka poza nerkami.Czytaj take:

Glukoza: norma, hipoglikemia, hiperglikemia. Sprawd swoje wyniki bada i poziom glukozy

Kwasica ketonowa

Cukier nie musi by biay, by szkodzi

Hipoglikemia (atak cukrzycowy) - jak pomaga?

Trzustka - to warto o niej wiedzie