Mioglobina - czym jest, jak nam zagraża? Odpowiadamy

Mioglobina to enzym odpowiedzialny m.in. za magazynowanie tlenu w komórkach ciała. Znaczne przekroczenie jego wartości w surowicy krwi niejednokrotnie zwiastuje poważne zmiany w obrębie mięśnia sercowego, przede wszystkim zawał.
Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Wzrost mioglobiny obserwuje się we krwi. Bezpieczny poziom enzymu u zdrowej osoby powinien mieścić się w przedziale 70-110 ?g/l. U pacjentów, u których powodem hospitalizacji nie jest rozwijający się zawał mięśnia sercowego, ale inna choroba układu krążenia obserwuje się go także w moczu. Powodem do niepokoju powinien być wynik badania wykazujący przekroczenie 17 ?g na każdy gram kreatyniny.

Mimo że do krwioobiegu mioglobina uwalniana jest niemal równocześnie z kinazą kreatyniny i frakcją mięśniową kinazy nie ma dużego znaczenia przy potwierdzaniu zawału. Jej wartość staje się decydująca jedynie w przypadku gdy postawienie prawidłowej diagnozy jest bardzo trudne. Jeśli po upływie czterech godzin od wystąpienia objawów nie dojdzie do wzrostu poziomu enzymu można całkowicie wykluczyć zawał serca.Czytaj także:

Troponiny

Enzymy sercowe

Kinaza kreatynowa - normy

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

Koronarografia

Więcej o: