Kardiomiopatia - jej rodzaje, przyczyny i możliwości leczenia

Kardiomiopatie to grupa schorzeń mięśnia sercowego. Choroba najczęściej towarzyszy nadciśnieniu, wrodzonym wadom serca oraz chorobie wieńcowej. Medycyna wyróżnia pięć podstawowych typów kardiomiopatii.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Choroby serca kryjące się pod wspólną nazwą kardiomiopatii mogą być wywołane wrodzoną bądź nabytą wadą serca. Zazwyczaj rozwijają się u osób z nieprawidłową budową mięśnia sercowego oraz z zburzonym funkcjonowaniem osierdzia, wsierdzia, a niekiedy towarzyszy zmianom zlokalizowanym w obrębie innych narządów.

Rodzaje kardiomiopatii

W oparciu o klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia się pięć typów schorzenia:

- kardiomiopatia rozstrzeniowa - choroba charakteryzuje się ścieńczeniem (zaciemnieniem) mięśnia sercowego w obrębie komór. Jądra kardiomiocytów (rodzaj tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej tworzącej serce) są powiększone, ale bez widocznego przerostu komórek. Dodatkowo pojawia się zwłóknienie śródmiąższowe i okołonaczyniowe.

- kardiomiopatia przerostowa - uwarunkowana genetycznie choroba serca, która charakteryzuje się asymetrycznym przerostem lewej komory serca

- kardiomiopatia restrykcyjna - to najrzadziej występujący typ kardiomiopatii, zmiany chorobowe znacznie utrudniają rozciąganie włókien mięśnia sercowego i napełnianie go krwią

- arytmogenne kardiomiopatie prawej komory - rzadko występująca kardiomiopatia o podłożu genetycznym, polega ona na zwyrodnieniu tłuszczowym mięśnia sercowego oraz rozstrzeniu prawej komory, schorzenie znacznie zwiększa ryzyko występowania arytmii komorowych

- kardiomiopatie nieklasyfikowane

Objawy

Niezależnie od typu kardiomiopatii towarzyszące chorobie objawy są niemal identyczne. Pacjenci najczęściej zgłaszają się do lekarza z bólem w klatce piersiowej , dusznościami oraz zawrotami głowy. Niejednokrotnie choroba wywołuje kołatanie serca, migotanie przedsionków. Duża część chorych skarży się na osłabienie oraz częste omdlenia.

Diagnoza

Kardiomiopatie należą do schorzeń, które trudno zdiagnozować, dlatego, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź wykonuje się szereg badań. Najczęściej są to ECHO serca (przy postaci przerostowej wykonuje się je po próbie wysiłkowej), EKG , biopsja endomiokardialna oraz tzw. cewnikowanie serca. Pozwala ono na określenie ciśnienia panującego w jamie serca i dużych naczyniach, a także poznać poziom tlenu we krwi.

Leczenie

Forma leczenie jest ściśle związana z typem kardiomioptaii. Najczęściej jednak stosuje się farmaceutyki łagodzące dolegliwości oraz poprawiające krążenie oraz krzepliwość. W niektórych przypadkach sięga się po zabiegi operacyjne (zabieg Morrowa, czyli resekcja przegrody międzykomorowej), w bardzo zaawansowanych stadiach konieczny jest przeszczep serca.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Przerost prawej komory serca (Przewlekły zespół płucno - sercowy)

Zaciskające zapalenie osierdzia

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)

Zespół Alagille' a

Zespół hiperkinetyczny

Więcej o: