Badanie troponiny - sprawd, czy jeste naraony za zawa

Badanie troponiny zleca si, aby sprawdzi, czy misie sercowy uleg uszkodzeniu w wyniku ataku serca. W Polsce z roku na rok coraz wicej osb zapada na choroby kardiologiczne. Coraz czciej pacjenci trafiaj do szpitali take z zawaem serca. Dotychczas dotyczy on przede wszystkim palcych mczyzn w rednim wieku, z nadwag i podwyszonym cholesterolem. Okazuje si jednak, e na zawa naraone s coraz modsze osoby, w tym take kobiety.

Troponiny to grupy biaek, ktre wystpuj w komrkach miniowych. Ich obecno pozakomrkowa moe wiadczy o uszkodzeniu minia sercowego. W sytuacji zawau serca jej obecno we krwi w pierwszych godzinach po zawale jest bardzo wysoka. Wyrniamy a trzy typy biaek, jednak badania wykonuje si gwnie na obecno dwch z nich - troponiny I i T. 

Kobiecy zawa - to musisz wiedzie

Jak wyglda badanie troponiny

Badanie na obecno troponiny wymaga pobrania krwi od pacjenta. Najczciej pielgniarka najpierw czyci obszar wkucia przy pomocy rodka dezynfekujcego. Pniej pobiera krew z yy w wewntrznych okolicach okcia. Prbka jest nastpnie badana pod ktem obecnoci troponiny. Od pacjenta nie wymaga si wczeniej spenienia adnych dodatkowych warunkw.

Najczciej wykonuje si badanie stenia tylko jednego typu troponiny, ktre w cigu kilku godzin naley powtrzy. Nierzadko krew pacjenta bada si rwnie na obecno mioglobiny, ktra pomaga jeszcze dokadniej okreli stan minia sercowego.

Jak zinterpretowa wyniki badania troponiny

Obecno troponiny we krwi zdrowego czowieka jest niewielka i waha si w okolicach zera. Kady nagy wzrost jej poziomu oznacza uszkodzenie serca. Lekarze wskazuj, e przy wartoci 0,014 ugl/l okrela si martwic komrek minia sercowego. Jednak kada wysza obecno troponiny jest sygnaem, e mogo doj do zawau serca. Czasami wysokie stenie tych biaek moe wiadczy take o stanach takich jak zapalenia minia sercowego, niewydolno serca, rozwarstwienie aorty, niewydolno nerek czy uszkodzenie serca poprzez stosowanie niektrych lekw kariotokstycznych.

Zobacz take: