Jak wykryć, na co jesteśmy uczuleni?

Przede wszystkim należy zauważyć, że przyczyną naszych dolegliwości nie zawsze jest uczulenie.

Jak wykryć, na co jesteśmy uczuleni?

Przede wszystkim należy zauważyć, że przyczyną naszych dolegliwości nie zawsze jest uczulenie.

Na przykład przewlekły nieżyt nosa może być wywołany alergią, ale też wieloma innymi czynnikami, np. silnymi zapachami, nagłą zmianą temperatury otoczenia czy infekcjami.

Astma oskrzelowa mniej więcej w połowie przypadków wynika z nadwrażliwości układu odpornościowego na czynnik, który przeniknął do organizmu. W pozostałych przypadkach astmę wywołuje wiele niealergicznych czynników, jak np. infekcje bakteryjne.

Także zmiany na skórze w postaci pokrzywki czy nawracających obrzęków tylko w części przypadków są wywołane przez czynniki alergiczne.

Z tego powodu rozpoznanie alergicznej przyczyny zaburzeń chorobowych wymaga przeprowadzenia określonego postępowania diagnostycznego. Polega ono, po pierwsze - na ustaleniu, czy w rodzinie występuje skłonność do alergii. Po drugie - na wykryciu uczulenia na określone alergeny (czynniki uczulające) za pomocą testów skórnych i oznaczeń przeciwciał przeciwko tym alergenom w surowicy krwi. Ten drugi sposób jest miarodajny nawet u noworodków.

O uczuleniu (alergii) na określony czynnik można mówić tylko wówczas, gdy wykryjemy w organizmie właściwe dla tego czynnika przeciwciała.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Więcej o: