Co powoduje nadciśnienie?

Bezpośrednim czynnikiem powodującym wzrost ciśnienia tętniczego krwi jest skurcz tętnic.

Tętnice można traktować jak elastyczne przewody przenoszące ciecz, podobnie do węży hydraulicznych. Chcąc zwiększyć ciśnienie wody w wężu, wystarczy zmniejszyć jego średnicę przez ucisk. Wzrost ciśnienia obserwujemy jako silniejszy i szybszy wypływ wody z otworu węża. Podobnie tętnice. Różnica polega na tym, że tętnice nie są uciskane z zewnątrz, a kurczą się "same", ponieważ mają w swojej ścianie zamontowaną warstwę kurczącą się (mięśniową). Jest to podstawowy mechanizm nadciśnienia tętniczego. Inne mechanizmy jak: powolne zwężanie się wewnętrznej średnicy tętnic lub zwężenie miejscowe związane z wadliwą budową ściany tętnic są przyczynami znacznie rzadszymi.

Dlaczego tętnice się kurczą? Proces kurczenia się, a właściwie zaciskania się tętnic jest procesem złożonym i wieloczynnikowym. Gdyby było inaczej, nie byłoby aż tylu grup leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

W normalnych warunkach skomplikowany mechanizm regulacji przepływu krwi służy organizmowi do "przesuwania" krwi z miejsc akurat mniej potrzebujących krwi tętniczej (dobrze nasyconej tlenem) w miejsca bardziej potrzebujące. Prawie każdy organ posiada własne mechanizmy samoregulowania przepływu krwi. Szczególnymi narządami są tu nerki i mózg, które w dużym stopniu niezależnie regulują przepływ krwi przez same siebie i od stanu tych dwóch narządów zależy w dużej mierze stan napięcia (zaciśnięcia) naszych tętnic.

Serce w kwestii regulowania ciśnienia tętniczego ma niewiele do powiedzenia, raczej odczuwa skutki podwyższonego ciśnienia, niż je wytwarza. Trudniej jest sercu pompować krew do zwężonych przewodów niż do elastycznych. Dlatego niektóre osoby odczuwają ucisk w okolicy serca w trakcie podnoszenia się ciśnienia tętniczego krwi.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Leczeniem nadciśnienia tętniczego zajmuje się internista jak również hipertensjolog, który jest właściwym specjalistą zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem tego schorzenia.

Zobacz także: Dieta dash

Więcej o: