Jak czytać indeks SCORE

W celu oceny ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u danej osoby w ciągu dziesięciu lat, należy odnaleźć odpowiednią część tabeli w odniesieniu do płci, faktu palenia lub niepalenia tytoniu oraz wieku

Następnie należy wyszukać w tabeli miejsce, w którym podane wartości ciśnienia skurczowego są najbliższe wartościom rzeczywiście występującym u tej osoby, a także odnaleźć faktyczne wartości stężenia cholesterolu całkowitego (w mmol/l lub w mg/dl).

Wpływ długoletniego działania czynników ryzyka występujących u danej osoby można ocenić, podążając pionowo w górę tabeli. Może to być przydatne szczególnie w ocenie ryzyka u osób młodych. Osoby charakteryzujące się niskim ryzykiem powinny uzyskać informację o tym, jak utrzymać ten poziom ryzyka w kolejnych latach. Szczególnej uwagi wymagają osoby, w wypadku których ryzyko wynosi 5 proc. lub więcej oraz osoby, które znajdą się w tym przedziale ryzyka, osiągnąwszy wiek średni.

Aby określić względne ryzyko u danej osoby, należy porównać otrzymane wartości z ryzykiem odnoszącym się do osoby niepalącej, tej samej płci i wieku, u której wartości ciśnienia są niższe od 140/90 mm Hg, a stężenie cholesterolu całkowitego jest niższe od 5 mmol/l (190 mg/dl). Tabelę można także wykorzystać do wskazania, jakie zmiany kategorii ryzyka wynikną z ograniczenia poszczególnych czynników ryzyka

u danej osoby - na przykład, w jakim stopniu ryzyko się zmniejszy w związku z zaprzestaniem palenia tytoniu.

Uwaga! Całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe może być wyższe niż wynik wskazany w tabeli SCORE w następujących przypadkach:

- jeżeli wiek danej osoby jest bliski wiekowi z wyższej kategorii;

- u osób bez objawów, u których stwierdzono miażdżycę (metodami tomografii komputerowej lub ultrasonografii);

- osób z rodzinnym występowaniem przedwczesnych chorób układu sercowo-naczyniowego ;

- u osób z niskim stężeniem cholesterolu frakcji HDL, zwiększonym stężeniem triglicerydów, upośledzoną tolerancją glukozy, a także z podwyższonymi stężeniami białka C-reaktywnego, fibrynogenu, homocysteiny, apolipoproteiny B lub lipoproteiny (a);

- u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Więcej o: