Parafilia

Termin pochodzący z języka greckiego(od "para", czyli "obok, ponadto" oraz "philia", czyli "miłość"), oznaczający możliwość wystąpienia podniecenia seksualnego i osiągnięcia pełnej satysfakcji seksualnej w efekcie: kontaktu ze specyficznymi przedmiotami lub osobami, rytuałów czy sytuacji, które nie są powszechnie uznawanym elementem stymulacji seksualnej

O parafilii mówimy dopiero wtedy, gdy podniecające, nietypowe obiekty bezwzględnie warunkują pełnię satysfakcji. Sporadyczne próby urozmaicenia życia seksualnego w sposób nienormatywny nie mieszczą się w tym zakresie. Istotne jest, by fantazje seksualne związane z nietypowym obiektem były trwałe (utrzymujące się od co najmniej 6 miesięcy), nawracające, silne, prowadziły do konkretnych zachowań seksualnych lub były przyczyną wyraźnego dyskomfortu osoby dotkniętej parafilią czy też skutkowały pogorszeniem funkcjonowania społecznego.

Samo fantazjowanie nie jest parafilią. Realizowanie niektórych fantazji już tak, nawet jeśli nie sprawia to konkretnej osobie przykrości, cierpienia. Dotyczy to szczególnie tych parafilii, w przypadku których możliwa jest krzywda innych osób, konflikt z prawem, etc. (pedofilia, zooflilia, sadyzm seksualny). Wówczas konieczne jest rozwiązywanie problemu przede wszystkim w wymiarze karnym i dopiero medycznym (np. dobrowolna kastracja chemiczna pedofilów). W przypadku parafilli, które nie są szkodliwe dla innych osób i nie skutkują konfliktem z prawem, ewentualna terapia przede wszystkim ma na celu akceptację własnej odmienności, uporanie się z poczuciem winy, itd. Przykładem takiej parafilii może być na przykład fetyszyzm. Uwaga: osiąganie satysfakcji seksualnej za pomocą wibratora nie jest parafilią, gdyż wywoływanie podniecenia seksualnego za pomocą przedmiotów do tego przeznaczonych nie mieści się w jej kryteriach.

Termin "parafilia" powstał w latach 20. ubiegłego wieku, ale spopularyzował go dopiero w latach 60. XX wieku amerykański psycholog John Money, specjalizujący się w zachowaniach seksualnych, definiując ją wówczas jako: "seksualno-erotyczne udekorowanie (embellishment) lub alternatywę dla oficjalnej, ideologicznej normy". Jego celem było przede wszystkim wprowadzenie nazewnictwa pozbawionego wydźwięku pejoratywnego, oceniającego. Wcześniej zjawiska definiowane dziś jako "parafilie" były określane jako "dewiacje seksualne", "zboczenie seksualne", ewentualnie "perwersje seksualne". Zarazem obecnie parafilia to "zaburzenie preferencji seksualnych", a według części specjalistów i taka nomenklatura stygmatyzuje. Trzeba pamiętać, że uznanie danego zachowania za patologiczne często wynika z przyczyn ideologicznych i kulturowych (do lat 70. XX w. za parafilię uznawano homoseksualizm), a jego klasyfikowanie w określony sposób jest płynne, przynależne specjalistom, którzy do danego przypadku podchodzą indywidualnie, w oparciu o wiele kryteriów. Parafilia najczęściej nie jest zachowaniem chorobowym, a zachowaniem sprzecznym z normami społecznymi (tzw. odchyleniem seksualnym niepatologicznym). Część osób podejmujących zachowania parafilne ma normalną, niezaburzoną osobowość.

Zobacz także:

Transseksualizm: płeć odroczona?

Kink - co to takiego?

Pissing - co to takiego?

Swingowanie, swingujący styl życia - co to takiego?

Bukkake - co to takiego?

Bondage - co to takiego?

Spanking - co to takiego?

Dogging, doggersi - co to takiego?

Anilingus - co to takiego?

BDSM, sadomasochizm - co na to seksuolog?

Zobacz wideo
Więcej o: