Niedokrwistość (anemia) hemolityczna

Niedokrwistość hemolityczna spowodowana jest obumieraniem czerwonych krwinek. Za ich niszczenie najczęściej odpowiada czynnik mechaniczny lub nieprawidłowa budowa erytrocytów.

Objawy

- objawy anemii: bladość, osłabienie, duszność

- objawy rozpadu krwinek (hemolizy): żółtaczka , powiększenie śledziony, kamica żółciowa

Przyczyny

Skrócenie czasu "życia" czerwonych krwinek (z ok. 120 dni do kilku dni). Nietrwałość krwinek może wynikać z wad budowy lub defektów ich enzymów. Do rozpadu krwinek mogą się też przyczynić niektóre leki, choroby zakaźne i inne czynniki, np. przeciwciała pochodzące z organizmu matki (konflikt serologiczny u noworodków) bądź np. jad żmii.

Ryzyko zachorowania

Jest wyższe u krewnych osób chorych na anemię, przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych.

Diagnostyka

Analiza krwi wykazuje zmniejszone stężenie hemoglobiny i liczbę czerwonych krwinek . Często mają one nieprawidłowy kształt. We krwi wzrasta również zawartość enzymu LDH oraz żelaza i bilirubiny, na zdjęciach RTG widoczne zgrubienia kości czaszki, śródpiersia i paliczków.

Leczenie

Zlikwidowanie czynnika wywołującego rozpad krwinek (w przypadku przyczyn zewnętrznych) ew. usunięcie śledziony , transfuzje, leki zmniejszające aktywność układu odpornościowego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Więcej o: