Midazolam: działanie, zastosowanie midazolamu

Midazolam to składnik leku o silnym działaniu nasennym i uspokajającym. Obniża napięcie mięśniowe, działa przeciwlękowo i przeciwdrgawkowo. Ma szybkie, ale krótkotrwałe działanie. Stosowany jest do leczenia bezsenności u ciężko chorych pacjentów oraz jako lek uspokajający przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi, które wymagają znieczulenia.

Midazolam - przeznaczenie leku

Midazolam od strony chemicznej to pochodna benzodiazepiny (BZD), która działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Midazolam jest lekiem stosowanym w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u ciężko chorych pacjentów, będących w stanie uniemożliwiającym im normalne funkcjonowanie lub cierpiących na dolegliwości powodujące znaczne wyczerpanie organizmu. Lek wykorzystuje się także na oddziałach intensywnej terapii do tzw. sedacji, czyli uspokojenia, złagodzenia lęku i niepokoju) u dorosłych i dzieci.

Ponadto midazolamu używa się do tzw. premedykacji czyli przygotowania farmakologicznego do zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych, prowadzonych w znieczuleniu miejscowym oraz w znieczuleniu ogólnym. Midazolam jest podawany jako wprowadzenie do znieczulenia ogólnego przed zastosowaniem właściwego środka znieczulającego.

Używa się go także do sedacji z zachowaniem świadomości przed i w czasie krótkotrwałych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.

Midazolam - skutki zażywania leku

Leczenie midazolamem powinno trwać jak najkrócej, od kilku do maksymalnie dwóch tygodni. Po tym czasie pojawia się tolerancja na lek i jego skuteczność słabnie. Długotrwałe stosowanie midazolamu grozi fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z czasem stosowania i z każdą dawką. Najszybciej uzależniają się osoby z chorobą alkoholową lub lekomanią, a także pacjenci z zaburzeniami osobowości.

Dawki leku muszą być zmniejszane stopniowo pod kontrolą lekarza i dostosowane do konkretnego pacjenta. Nagłe odstawienie leku może bowiem skutkować tzw. objawami abstynencji, czyli lękiem, pobudzeniem, zawrotami głowy, bólami głowy i mięśni, drażliwością, uczuciem napięcia. Drugie niebezpieczeństwo to tzw. zespół z odbicia, czyli nawrót objawów, które były przyczyną podawania leku, na przykład bezsenności czy napadów lęku.

Inne możliwe skutki uboczne leku to: niepamięć następcza czyli niemożność uczenia się i zapamiętywania informacji oraz - paradoksalnie - euforia, omamy, niepokój, pobudzenie.

Lek nie wywołuje senności następnego dnia po podaniu. Nie wolno jednak po nim prowadzić przez 6 do 12 godzin lub dłużej żadnych pojazdów mechanicznych, ani spożywać alkoholu przed przyjęciem leku i 12 godzin po jego zażyciu.

Zobacz wideo Operacja usunięcia zaćmy - zabieg trwa kilkanaście minut

Midazolam - sposób podawania leku

Midazolam stanowi substancję czynną takich leków jak Dormicum (tabletki powlekane), Midanium (roztwór do wstrzykiwań) oraz Midazolam Accord (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji). Lek może być podany doustnie, dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo.

Po doustnym przyjęciu lek szybko i całkowicie się wchłania, a zażyty wraz z pokarmem nieco dłużej. Lek podany domięśniowo zaczyna działać po około 15 minutach, a 30-60 minut po podaniu działa z maksymalną mocą. Podany dożylnie działa szybko, ale krótko.

W przypadku leczenia midazolanem bezsenności lek powinien być zażywany w momencie, w którym możliwe jest spędzenie w łóżku przynajmniej czterech godzin. Midazolam jest szybko i całkowicie metabolizowany i w większości (50-70 proc.) wydalany przez nerki. Przenika przez łożysko i do pokarmu kobiecego.

Źródło: karta charakterystyki produktu

Więcej o: