Naukowcy znaleźli biomarker depresji

Badania dowiodły, że wysoki poziom kwasu antranilowego we krwi powiązany jest z depresją. Naukowcy uważają, że może być czułym biomarkerem, wskazującym na ryzyko rozwoju tej choroby.

Z depresją zmaga się ponad 300 mln osób na świecie wg danych WHO. Przyczyny depresji są złożone i w gruncie rzeczy mało rozpoznane. Jedna z hipotez mówi, że depresja kliniczna może mieć związek z przewlekłym stanem zapalnym. Istnieją badania dowodzące, że kluczową rolę w stanach zapalnych pełni tzw. szlak kinureninowy (KYN). Jest to jeden ze szlaków przemiany metabolicznej tryptofanu, który prowadzi do powstania wielu biologicznie aktywnych związków. Tryptofan należy do aminokwasów egzogennych niezbędnych do syntezy białka. Bierze, między innymi, udział w procesie syntezy serotoniny. Niemal 94 procent tryptofanu jest metabolizowana na drodze szlaku kynureninowego (KYN).

Zauważono już dawno, że niski poziom tryptofanu w organizmie wiąże się z depresją i zaburzeniami snu. Japońscy naukowcy, prof. Kuniaki Saito oraz prof. Yasuko Yamamoto z Fujita Health University w Japonii postawili hipotezę, że metabolity powstałe w wyniku rozpadu tryptofanu mogą być biomarkerami, które wskazują na ryzyko depresji.

W ramach badań naukowcy sprawdzili poziom metabolitów tryptofanu w surowicy krwi u 61 osób z objawami klinicznej depresji. Następnie porównali te wyniki z analizą krwi 51 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Do pomiaru stężeń metabolitów szlaku kinureinowego (KYN) wykorzystali wysokosprawną chromatografię cieczową (technika analityczna służąca do identyfikacji związków chemicznych).

W efekcie odkryli, że osoby zagrożone depresją mają wyższy poziom kwasu antranilowego (jeden z metabolitów tryptofanu) w surowicy, a te osoby, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, mają niższy poziom tryptofanu.

Zobacz wideo Jak wspierać osobę chorą na depresję?

Szlak KYN metabolizuje tryptofan do kwasu antanilowego, zwiększając jego poziom w organizmie, zatem teraz badacze postanowili sprawdzić, czy są w stanie, analizując poziom tego metabolitu tryptofanu, przewidzieć ryzyko depresji. Ocenie poddano dane kliniczne 33 osób z objawami depresji. Naukowcy wykazali, że istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy coraz wyższymi poziomami kwasu antranilowego we krwi, a coraz wyraźniejszymi objawami depresji. Badano też poziomy tryptofanu i innych metabolitów tryptofanu u 48 osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu oraz u 42 osób zdrowych. Także w tym przypadku zależność była dobrze widoczna. Osoby cierpiące ból miały wysoki poziom kwasu antranilowego oraz niski poziom tryptofanu.

Naukowcy uważają zatem, że kwas antranilowy można uznać za czuły biomarker, który można wykorzystać do diagnozowania osób z wysokim ryzykiem zachorowania na depresję. "Monitorowanie metabolitów tryptofanu może być przydatne do określania postępów depresji oraz do zapobiegania rozwojowi choroby" - pisze prof. Saito.

Wyniki badań zostały opublikowane w Nature Journal Scientific Reports.

Źródło: MedicalNewsToday, WHO

Więcej o: