Trzeci migda u dziecka: czy usuwa?

Trzeci migda to skupisko tkanki chonnej, ktre naley podda leczeniu albo usuniciu w przypadku, gdy zaczyna sprawia problemy (np. z oddychaniem). Z podjciem leczenia nie naley zwleka, a konsultacj lekarsk odby jak najszybciej, aby dziecko nie musiao mierzy si z powanymi kopotami.

Trzeci migda to do popularne okrelenie, ktre dotyczy wikszej iloci tkanki chonnej, jaka gromadzi si w grnej czci garda, za jzyczkiem. Wedug natury powinien si powiksza od ok. 6.-8. tygodnia ycia i rosn a do urodzenia, a po 8. roku ycia powinien zacz zanika. Kiedy okazuje si, e trzeci migda u dziecka jest cigle pod wpywem dziaania bakterii i wirusw, moe doj do jego nadmiernego rozronicia si. Czsto dzieje si tak, gdy dziecko trafia tam, gdzie znajduje si duo wirusw i bakterii – obki, przedszkola. S rwnie takie przypadki, gdy dzieci ju od urodzenia maj przeronity trzeci migda. 

Kiedy dochodzi do rozronicia si trzeciego migdaka, dziecko moe mie trudnoci z oddychaniem. Poniewa otwory tylnej czci nosa zostaj zwone, okazuje si, e oddychanie przez nos jest w duym stopniu utrudnione. Przytkane zostaj take trbki suchowe, przez co pojawiaj si jeszcze problemy ze suchem i czste zapalenia uszu. 

Migdaki [ANATOMIA CZOWIEKA]

Trzeci migdal - dolegliwoci u dziecka

Trzeci migda moe skutkowa dugotrwaym katarem, tzw. gapowatym wyrazem twarzy (spowodowany koniecznoci oddychania przez usta). To z kolei moe prowadzi do wad zgryzu. Nic dziwnego, e w nocy dziecko gono chrapie i poci si. Moe si te zdarzy, e dojdzie do bezdechu, a to z kolei bdzie skutkowao niedokrwieniem mzgu i serca, co stanowi ju wiksze zagroenie. Poniewa dochodz do tego ble gowy, dziecko moe mie kopoty w szkole. Problemem okazuj si take infekcje uszu, ktre czsto przechodz w cigle nawracajce zapalenia.

Trzeci migda - czy usuwa?

Jeli rodzic zauwaa po objawach, e dziecko moe mie przeronity trzeci migda, wwczas koniecznoci jest wizyta u laryngologa. Trzeciego migdaa nie mona zobaczy goym okiem. Niezbdne jest zastosowanie specjalnych narzdzi zakoczonych lusterkiem albo kamer.

Lekarz po stwierdzeniu przypadoci moe wybra kilka sposobw leczenia. Pierwszym, najprostszym jest leczenie farmakologiczne, ktre wzmacniania system odpornociowy organizmu. Mona te podj leczenie przeciwzapalne. 

Kolejnym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny. Przypadki skaniajce do usunicia trzeciego migdaka musz by konkretnie uzasadnione. Zabieg jest koniecznoci na przykad wwczas, jeli okazuje si, e w nocy dziecko miewa bezdechy, bo jest to szczeglnie niebezpieczne dla jego ycia i zdrowia. Zabieg wycicia trzeciego migdaa nie jest trudny. Trwa ok. 15-20 minut, a po narkozie dziecko wybudza si w cigu ok. 3 godzin, po czym moe uda si do domu. Jeli rodzice zdecyduj si na zabieg w prywatnej klinice, bd musieli zapaci kilka tysicy zotych. 

Przeronity trzeci migda to dolegliwo, ktre koniecznie trzeba podda leczeniu. Nie zawsze konieczny jest zabieg.