Wady wzroku - przyczyny, leczenie

Z roku na rok coraz wicej osbzgasza si do okulisty z podejrzeniem wady wzroku. Nieostre widzenie, brak prawidowego skupiania wiata, czy zaburzona akomodacja oka to jedne z najpopularniejszych objaww. Wady wzroku wystpuj niezalenie od wieku. Warto kontrolnie odwiedza okulist.
Zobacz wideo

Ukad optyczny oka skada si on z kilku elementw - rogwki, soczewki, ciaa szklistego i cieczy wodnistej. Cz z nich odpowiada za prawidowe skupianie wiata, ktre pniej musi zosta waciwie odebrane przez soczewk. We wzorcowym przypadku skupione wiato pada dokadnie na soczewk oka. Niestety, wiele czynnikw moe powodowa, e ukad optyczny nie dziaa prawidowo. O takiej sytuacji mwimy, gdy skupione wiato pada przed lub za soczewk oka. 

Skd si bior wady wzroku?

Lekarze zaznaczaj, e nie ma jednej, uniwersalnej przyczyny wad wzroku, Kady z pacjentw jest jednostkowym przypadkiem, ktrego trzeba rozpatrywa osobno. Jest jednak kilka sytuacji, ktre zwikszaj ryzyko zburze prawidowego widzenia.

U wikszoci modych pacjentw okulici stwierdzaj wrodzon wad wzroku. Oznacza to, e te przypado odziedziczyli po swoich przodkach. W takich przypadkach wczesna diagnoza i leczenie moe zapobiec pogbianiu si wady wzroku,

Cz osb zacza nieostro widzie dopiero w czasie upywu lat. Wtedy wada wzroku zwizana jest z nieprawidowym dbaniem o swoje oczy. Dotyczy to gwnie osb spdzajcych duo czasu przed ekranem komputera lub telewizora. Wady wzroku czsto dotykaj take osoby starsze. Jest to spowodowane zuyciem ukadu optycznego oka.

Wad wzroku moe wywoa sytuacja, ktra nadwyra narzd wzroku oraz jego poczenia nerwowe. Ma to miejsce, w przypadku, gdy osoba naraona na zaburzenia wzroku podejmuje duy, fizyczny wysiek lub przeywa silny stres.

Objawy, z ktrymi powiniene zgosi si do okulisty

Rne wady wzroku maj inne objawy. Zawsze wi si jednak z dyskomfortem widzenia oraz nieostroci widzenia. Znieksztacony obraz moe powodowa nawet zawroty i ble gowy, rozdranienie i zmczenie oczu. Rodzice powinni zwrci uwag na zachowania u swoich dzieci, ktre sugeruj wady wzroku. Jeli nasze pociechy odsuwaj lub przybliaj do siebie przedmiot, by go dokadnej obejrze prawdopodobnie nie widz wystarczajco ostro. Osoby, ktre podejrzewaj u siebie wad wzroku powinny zgosi si do okulisty, ktry jest w stanie j potwierdzi lub wykluczy, podczas prostych bada.

Najpopularniejsze wady wzroku

Kada z wad wzroku spowodowana jest przez inne, wadliwe funkcjonowanie ukadu optycznego oka. Do najpopularniejszych wad wzroku nale:

  • Dalekowzroczno, czyli nadwzroczno - jest to wada ukadu skupiajcego wizki wiata. W tym przypadku zamiast na soczewk, pada ono za ni. Osoba, ktr dotyczy dalekowzroczno nieostro widzi wszystkie przedmioty, ktre znajduj si blisko. Aby odczyta test najczciej oddaj go od siebie. Szka, ktre reguluj t wad oznaczone s znakiem "+" i maj skupiajcy ksztat
  • Krtkowzroczno - wystpuje, gdy ukad skupiajcy wiato nie dziaa prawido, a wiato pada na obszar przed soczewk. Krtkowidz nie potrafi dokadnie zobaczy obiektw znajdujcych si daleko mimo, e nie ma problemw z odczytaniem tekstw z bliska. Okulary takiej osoby wyposaone s w szka rozpraszajce ze znakiem "-".
  • Astygmatyzm - osoby z astygmatyzmem maj zrnicowan krzywizn rogwki. Skutkuje to tym, e wiato nie zaamuje si prawidowo, a skupiony obraz pada na obszar poza soczewk. czy to si najczciej z innymi wadami jak krtkowzroczno lub dalekowzroczno.
  • Starczowzroczno - wystpuje w sytuacji, gdy oko czowieka nie moe przystosowa si do nowego otoczenia i nie potrafi dostosowa waciwej mocy widzenia. Dotyczy gwnie starszych osb, gdy najczciej wada ta jest wynikiem naturalnego procesu starzenia si narzdu wzroku.
  • Daltonizm - wada, ktra uniemoliwia prawidowe rozrnianie barw. Dotyczy gwnie mczyzn, gdy czciej dziedzicz daltonizm jako wad wrodzon. Jest to zaburzenie, ktre objawia si rnie u innych osb.
  • Zaburzenia widzenia stereoskopowego - jest to wada, ktra powoduje, e nie jestemy w stanie prawidowo oceni odlegoci. Osoby, ktrych ona dotyczy, nie widz gbi. Zaburzenia widzenia stereoskopowego wystpuj, gwnie u osb majcych zeza.

Wady wzroku - leczenie

Wikszo wad wzroku mona atwo skorygowa noszc okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Okulary musz by wyposaone w odpowiednie szka, ktre s dobrane przez lekarza. Okulista dobiera nie tylko moc szkie, ale take ich odlego od renicy oka. Dodatkowo, mog by one pokryte specjalnymi powokami. Cz z nich niweluje negatywne dziaanie ekranu komputera, a inne wyposaone s w filtry UV. Osoby zainteresowane mog zdecydowa si take na soczewki kontaktowe. Zasada dziaania jest podobna, jak w przypadku okularw. Aby unikn podranienia oka naley je jednak prawidowo zakada, ciga i przetrzymywa w specjalnych pynach do tego przeznaczonych.

Cz wad wzroku mona take zoperowa. Przy pomocy korekcji laserowej wyrwnuje si powierzchni soczewki. Obecnie cena takiego zabiegu wynosi okoo 2 000 z za korekcj jednego oka. Przed operacj naley skonsultowa si z okulist, ktry oceni, czy pacjent jest w stanie podda si zabiegowi.