Kalkulator BMI dla dzieci i młodzieży - normy i obliczenia

Wskaźnik BMI pozwala ocenić, czy waga jest prawidłowa, czy też może ktoś cierpi na niedowagę, albo ma nadwagę. Skrót BMI pochodzi od słów Body Mass Index, ale określa się go również czasem mianem wskaźnika Queteleta II. Jak obliczyć BMI? Jest to współczynnik, który powstaje poprzez podzielenie masy ciała (podanej w kilogramach) przez kwadrat wysokości (podanej w metrach).

Współczynnik BMI można wyliczyć samodzielnie, w sieci jest wiele stron poświęconych z kalkulatorami, które pozwalają na dokonanie szybkiego przeliczenia. Powstaje jednak pytanie, czy ten wskaźnik można odnosić do dzieci?

W wielu źródłach jest informacja, że wskaźnik BMI dla dzieci nie może być obliczany - ponieważ powstał on z myślą o dorosłych i jedynie im jest poświęcony. Rozróżnienie wyników podzielone jest pod względem płci, ale nie wieku. Tymczasem w pewnym sensie zarówno ten pogląd, jak i ten mówiący, że BMI u dzieci można obliczać są poprawne. Po prostu w przypadku najmłodszych stosuje się specjalne siatki centylowe, dostosowane do danej populacji.

Siatka centylowa - czym jest?

Siatka centylowa jest jedną z metod oceny prawidłowego rozwoju dziecka - od 1 roku aż do uzyskania przez daną osobę 18 roku życia. Dane nanoszone są na 2 osie - poziomą i pionową. Oś pozioma wskazuje na wiek dziecka, a oś pionowa na parametr, który nas interesuje. W tym przypadku jest to przybór masy ciała. Uzyskaną w ten sposób wartość (na styku obu osi) porównuje się z danymi dla populacji. Przez siatkę biegnie kilka krzywych, które pomagają w tym porównaniu. Normą jest uzyskanie przez dziecko wyniku między 3 a 97 centylem - przy tym istotne jest również, żeby parametry były względnie stałe.

Kalkulator BMI dla dzieci - czy warto?

Dokładne pomiary są zawsze prowadzone w czasie wizyt u lekarza pediatry - który na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w ciele dziecka, obserwując czy są one prawidłowe. Oczywiście, każde dziecko dorasta w nieco innym tempie, ponieważ wiele zależy nie od czynników środowiskowych oraz genetycznych. Dlatego właśnie istotne jest prowadzenie stałych, regularnych pomiarów - wówczas wiadomo, że rozwój mimo wszystko jest systematyczny i postępuje w sposób prawidłowy. Nie oznacza to jednak, że rodzice nie mogą dokonywać pomiarów samodzielnie - liczne kalkulatory BMI dla dzieci, które można znaleźć w internecie, będą się do tego świetnie nadawać!

Obliczanie BMI dla dzieci - jak to zrobić?

Obliczanie BMI u dzieci wygląda podobnie jak w przypadku osób dorosłych - masę ciała w kilogramach dzielimy przez wzrost wyrażony w metrach i podniesiony do kwadratu. W przypadku dzieci - inaczej niż u dorosłych - norma będzie jedna zależna nie tylko od płci, ale również i od wieku. Stąd uzyskaną wartość i tak należy nanieść na siatkę centylową, gdzie będzie można oszacować czy uzyskane BMI dla dzieci jest właściwe. Nie jest to najprostsze do samodzielnego wyliczenia, niemniej warto spróbować. W zależności od uzyskanych wartości, można sprawdzić czy waga dziecka jest w normie.

Jak wygląda tabela BMI dla dzieci?

  • wartość < 3 centyla - niedowaga
  • wartość od 3 do 25 centyla - szczupłość
  • wartość od 25 do 90 centyl - norma (waga prawidłowa)
  • wartość od 90 do 97 centyl - nadwaga
  • wartość > 97 centyl - otyłość.
Więcej o: