Paluch biegacza - przyczyny, leczenie

Jednym z czciej wystpujcych urazw, zwaszcza u biegaczy czy pikarzy jest tzw. paluch biegacza, nazywany take darniowym. Mimo e bardzo czsto uchodzi za bahe schorzenie nie naley go lekceway i warto jak najszybciej skontaktowa si z lekarzem.

W przypadku palucha biegacza uszkodzeniu ulega przede wszystkim pierwszy odcinek stawu rdstopno-paliczkowego. Zazwyczaj stanowi konsekwencj nadmiernego zgicia podeszwowej lub grzbietowej czci stawu. Do urazu dochodzi zazwyczaj w momencie stawiania stopy na podou. Wicej o kontuzjach biegaczy.

Paluch biegacza - objawy

W zalenoci od skali uszkodzenia wyrnia si trzy stopnie zmian. Pierwszy z nich powstaje pod wpywem nadmiernego rozcignicia i charakteryzuje si blem skupionym w jednym miejscu. Czasem pojawia si niewielki obrzk bd niewielki krwiak. Ruch w stawie jest tylko nieznacznie ograniczony.

Drugi stopie to czciowe rozerwanie zespou wizadowo-torebkowego. Uszkodzony staw jest bardzo wraliwy na dotyk, bl zazwyczaj obejmuje ca stop. Moe si pojawi obrzk oraz krwiak. Chory ma znacznie ograniczony zakres ruchw, noga boli take w spoczynku.

Trzeci i zarazem najpowaniejszy stopie uszkodzenia charakteryzuje si cakowitym przerwaniem zespou wizadowo-torebkowego. Czasem towarzyszy mu zamanie koci lub chrzstki. Bl jest bardzo silny i „rozlewa si” na ca stop. Pojawia si obrzk i krwiak, zakres ruchu jest na tyle ograniczony, e samodzielne chodzenie nie jest moliwe.

Paluch biegacza - diagnoza i leczenie

Podstaw rozpoznania jest badanie fizykalne. Zazwyczaj dokadne obejrzenie stopy pozwala postawi diagnoz. Przy podejrzeniu wikszych zmian konieczne jest wykonanie badania obrazowego (gwnie RTG).

Dalsze postpowanie leczenia wg zasad RICE, ktre stosowane jest przy wszelkiego rodzaju urazach. Polegaj one na odpoczynku, schadzaniu, kompresji oraz odpowiednim uoeniu - na niewielkim podwyszeniu - koczyny. U niektrych pacjentw z bardzo rozlegym urazem wykonuje si zabieg operacyjny.

W zalenoci od stopnia zmian chorzy odzyskuj pena sprawno po upywie 4, maksymalnie 8 tygodni.