Renina - jaką pełni rolę

Renina to enzym wytwarzany przez nerki. Ma on szczególne znaczenia dla utrzymania prawidłowego stężenia sodu oraz potasu w organizmie. Dodatkowo ma zdolność podnoszenia ciśnienia krwi. Co jeszcze potrafi i dlaczego jest taka ważna?

Renina to także jeden z trzech elementów tzw. układu renina-angiotensyna-aldosteron. To specyficzny mechanizm kierowany przez hormony oraz enzymy. Jego podstawowym zadaniem jest nie tylko kontrola gospodarki sodowo-potasowej, ale i objętości krwi krążącej w organizmie.

Za wydzielanie reniny odpowiadają komórki przykłębuszkowe. Ten specyficzny rodzaj włókna wchodzącego w skład błony śluzowej tętniczek, czyli drobnych kanalików doprowadzających krew do kłębuszków nerkowych. Uczestniczy w „przemianie” jednego z hormonów niezbędnych do prawidłowego działania renina-angiotensyna-aldosteron. Tak zmieniony hormon obkurcza naczynia krwionośne oraz pobudza nadnercza (przede wszystkim korę) do produkcji .

Renina - wzrost poziomu

Renina aktywowana jest do pracy z kilku przyczyn. Najczęściej wzrost jej poziomu związany jest z:

  •  niskim poziomem sodu, jak i jonów sodowych w obrębie plamki gęstej, czyli grupy komórek zbliżonych budową do tych obecnych w nefronie, plamka gęsta znajduje się między kanalikiem a ciałkiem nerkowym
  • spadkiem ciśnienia perfuzyjnego krwi (krwi w tętniczce doprowadzającej krew do kłębuszka nerkowego)
  • obniżeniem objętości płynu pozakomórkowego

Kiedy renina spada

 Stopień aktywności reniny spada pod wpływem

  • wazopresyny
  • potasu
  • adenozyny
  • angiotensyny II, czyli parahormonu - angiotensynogenu - zmienionego pod wpływem działania reniny
Więcej o: