Shigella - sprawca czerwonki, ktry czyha na brudne rce

Shigella to bakteria, ktra powoduje czerwonk, znan take jako dyzenteri. Shigella dopada nas najczciej wtedy, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad higieny.

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Bakteria shigella jest znana ju od do dawna, bo od 1897 roku. Wanie wtedy zostaa wyizolowana przez japoskiego naukowca Kiyoshiego Shig (nazwa bakterii pochodzi od jego nazwiska). Shigella cieszy si z saw, poniewa wywouje czerwonk (dyzenteri), chorob objawiajc si blem brzucha i biegunk.

Shigella ma 4 gatunki: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydi i Shigella sonnei. W Polsce najczciej diagnozuje si zakaenie paeczkami sonnei oraz flexneri. Do zakaenia wystarczy bardzo maa liczba bakterii, zaledwie 100.

Shigella: czerwonka bakteryjna (dyzenteria)

Czerwonka bakteryjna, zwana take dyzenteri i szigeloz (albo shigelloz), jest wywoywana przez niektre gatunki paeczki shigelli. Mona si zarazi przez ywno lub kontakt z chorym czowiekiem - czsto zakaeniu winne s brudne rce, dlatego czerwonk nazywa si take "chorob brudnych rk". Bakterie rozprzestrzeniaj si przez chorych na dyzenteri oraz nosicieli, czyli osoby, ktre nie maj objaww czerwonki, ale w ich kale wystpuj paeczki shigelli. Bakteria pojawia si zwykle w surowych warzywach, saatkach, mleku, nabiale, drobiu i wodach gruntowych. Sprzyja jej szczeglnie okres letni i due skupiska ludzkie takie jak kolonie czy akademiki.

> Zobacz: Choroby brudnych rk - wywiad z lekarzem medycyny Elbiet Posk

Czerwonka (dyzenteria): objawy

Czerwonka to ostre zakane zapalenie jelit. Objawy czerwonki to:

  • biegunka,
  • krew i luz w stolcu (czasem take ropa),
  • lune stolce,
  • gorczka,
  • w niektrych przypadkach krwiste wymioty,
  • bl brzucha (spowodowany przez owrzodzenie bony luzowej jelita grubego).

Czasem zakaenie shigell odbywa si bezobjawowo. Przebycie czerwonki nie uodparnia na bakterie Shigella. Powikania dyzenterii wystpuj rzadko, gwnie u osb z upoledzon odpornoci (np. chorych na AIDS) i niedoywionych. Ze szczegln ostronoci naley traktowa szigeloz u osb starszych i dzieci.

Czerwonka (dyzenteria): diagnostyka i leczenie

Dyzenteri diagnozuje si poprzez badanie bakteriologiczne stolca. Czasem lekarze zalecaj wykonanie tekstu na krew utajon w kale, aby mona byo okreli, ile krwi jest wydalanej z organizmu podczas wyprniania.

> Przeczytaj: Kolor kau - o czym wiadczy?

Leczenie czerwonki to przede wszystkim zapobieganie odwodnieniu - uzupenianie elektrolitw oraz wglowodanw. Chorzy musz przyjmowa duo pynw, nawet do 4 litrw dziennie. W wikszoci przypadkw stosuje si antybiotyki. Jeli przebieg choroby jest ciki (znaczne odwodnienie i osabienie), lekarz powinien skierowa chorego do szpitala.

Shigella: praca w sektorze gastronomicznym

Przed podjciem kadej pracy zwizanej z gastronomi naley przebada si na obecno salmonelli i shigelli. Wystpowanie ktrej z tych bakterii uniemoliwia prac z jedzeniem. Osoby, ktre nie s nosicielami bakterii, otrzymuj specjaln ksieczk, ktra jest respektowana przez sanepid. W lokalach gastronomicznych co jaki czas przeprowadzane s kontrole - jeli pracownik nie ma ksieczki potwierdzajcej nieobecno salmonelli i shigelli, moe zosta ukarany grzywn; konsekwencje ponosi rwnie pracodawca.

Shigella: profilaktyka

Nie da si zapewni stuprocentowej ochrony przed shigell. Mona jednak znaczco obniy ryzyko zakaenia. Aby go unikn, naley przestrzega podstawowych zasad higieny, czyli zawsze my rce przed jedzeniem. Trzeba pamita o odpowiednim przygotowaniu jedzenia (myciu warzyw i owocw), a take jego przechowywaniu - naley trzyma je z daleka od owadw, poniewa mog one przenosi bakterie Shigella. Niewskazany jest zbyt bliski kontakt z chorym na czerwonk.

To take moe ci zainteresowa:

> Dlaczego ludzki pot brzydko pachnie? Ekspert: "bo bakterie wal nam kup na skr"

> Bl brzucha: czasem baha dolegliwo, czasem objaw choroby. Poka, gdzie boli, a podpowiemy, dlaczego

Na sobie i w sobie masz 2 kg bakterii! Czy jest si czego ba?