Miesiąc urodzenia zdradza skłonność do chorób. Co data urodzenia mówi o twoim zdrowiu?

Na podstawie miesiąca urodzenia można wskazać, do jakich chorób mamy predyspozycje oraz, czy obciążenie ryzykiem chorób jest duże czy nie - twierdzą naukowcy. To nie zdrowotny horoskop, a wyniki badań przeprowadzonych na obszernej bazie historii leczenia nowojorskich pacjentów. Jaka choroba, statystycznie rzecz biorąc, najbardziej zagraża tobie?

"Miesiąc urodzenia znacząco wpływa na ryzyko wystąpienia chorób" - twierdzą naukowcy na łamach "Journal of American Medical Informatics Association". - Kwietniowe dzieci są obciążone największym ryzykiem rozwinięcia alergii. Listopadowym prędzej grozi zapalenie oskrzeli lub ADHD - podają.

Naukowcy z Columbia University zestawili 1 688 chorób z datami urodzenia i historią medyczną 1,7 mln pacjentów leczonych w NewYork-Presbyterian Hospital/ Columbia University Medical Center w latach 1985 - 2013.

55 powiązań między czasem urodzenia a historią leczenia

Naukowcy, aby sprawdzić, czy data urodzenia będzie w jakikolwiek sposób powiązana z występowaniem określonych chorób, wykorzystali specjalne stworzone na potrzeby badania oprogramowanie i algorytmy. Okazało się, że to strzał w dziesiątkę. W badaniu wykryto ponad 1 600 różnych powiązań. Potwierdzono 39 już wcześniej raportowanych w literaturze medycznej. Naukowcy odkryli 16 zupełnie nieznanych powiązań, w tym 9 dotyczących chorób serca. Finalnie ustalono, że 55 spośród analizowanych chorób wiązało się w jakiś sposób z czasem urodzenia badanych.

Najmniejsze ryzyko: maj, największe: październik

Naukowcy ustalili także, które osoby należą do grona szczęśliwców z najmniejszymi statystycznie predyspozycjami do chorób. Są nimi osoby urodzone w maju. Natomiast miesiąc urodzenia, który wróży najmniej optymistycznie to zgodnie z ich obliczeniami październik. Choć wyniki to czysta statystyka, badacze twierdzą, że przyczyny występowania tych związków da się wytłumaczyć. Czym naukowcy uzasadniają efekt miesiąca urodzenia na predyspozycje do wybranych chorób?

Uwarunkowania na wczesnych etapach życia

"Zależne od pory roku występujące na bardzo wczesnych etapach rozwoju czynniki mogą odgrywać bardzo ważną rolę w powstawaniu zdrowotnych uwarunkowań" - mówi autor badania Nicholas Tatonetti. "Te dane mogą pomóc naukowcom w odkryciu nowych czynników powstawania chorób" - dodaje.

Zobacz wideo

Już wcześniejsze badania dotyczące poszczególnych chorób tj. ADHD czy astma wskazywały na związek pomiędzy porą urodzenia i częstością występowania tych chorób, jednak nie podjęto wtedy badań na większą skalę w tym zakresie.

Obecnie naukowcy planują powtórzyć swoje badania na danych osób z innych obszarów Stanów Zjednoczonych i spoza. Chcą sprawdzić, czy wyniki będą się rozkładać podobnie w innych miejscach. Bo, jak przypuszczają, miejsce ma również zasadnicze znaczenie. Jakie?

Astma: lipiec i październik czy maj i sierpień?

Badacze z Columbia University ustalili, że ryzyko wystąpienia astmy jest wyższe u osób urodzonych w lipcu i październiku. Wcześniejsze duńskie badania wskazywały tymczasem na maj i sierpień. Czy tym samym badania się wykluczają? Niekoniecznie. W maju i sierpniu nasłonecznienie w Danii jest porównywalne do tego, które występuje w Nowym Jorku właśnie w lipcu i październiku. I to właśnie, jak można przypuszczać, warunki atmosferyczne w pierwszym okresie życia, a nie ten czy inny miesiąc odgrywa zasadniczą rolę.

ADHD - przypadłość urodzonych w listopadzie?

W przypadku ADHD dane zebrane przez naukowców z Columbia University wskazują na 675 uwarunkowań związanych z osobami urodzonymi w listopadzie w Nowym Jorku. Wyniki pokrywają się z szwedzkim badaniem, w którym także zanotowano największy odsetek występowania ADHD wśród osób urodzonych w tym miesiącu.

Choroby serca - najczęściej zmora urodzonych w marcu

Naukowcy ustalili, że najwyższe ryzyko migotania przedsionków, zastoinowej niewydolności serca i choroby zastawki mitralnej występuje u osób urodzonych w marcu. Szacuje się, że 1 na 40 przypadków migotania przedsionków można uzasadnić wpływem uwarunkowań typowych dla urodzenia się w tym miesiącu.

Wcześniejsze badanie przeprowadzone z użyciem dokumentacji austriackich i duńskich pacjentów wykazały, że miesiącami, w których zagrożenie chorobami serca wzrasta są miesiące od marca do czerwca. Jak twierdzili wtedy badacze, statystycznie długość życia tych osób jest krótsza.

Czynniki związane ze stylem życia odgrywają większą rolę

Autorzy badania zwracają uwagę, że choć otrzymane wyniki nie są przypadkowe, nie należy się nimi nadmiernie ekscytować, gdyż, uwzględniając inne czynniki, wpływ miesiąca urodzenia relatywnie nie jest aż tak duży. Dr Tatonetti zauważa: "Ryzyko związane z miesiącem urodzenia jest stosunkowo niewielkie w porównaniu do bardzo istotnych czynników związanych ze stylem życia jak dieta czy aktywność fizyczna".

"Szybsze komputery i elektroniczne karty zdrowia przyspieszają tempo odkryć" - zauważa główna autorka badań Mary Regina Boland. "Pracujemy nad tym, aby pomagać lekarzom rozwiązywać ważne problemy kliniczne, używając nowych narzędzi do przetwarzania danych"- mówi.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Więcej o: