Zespół Takayasu (choroba Takayasu)

Choroba Takayasu to zapalna choroba naczyń tętniczych. Schorzenie może zaatakować niemal każdą tętnicę, to najczęściej zmiany obserwuje się w obrębie naczyń łuku aorty. Diagnozowana jest głównie u kobiet i prawdopodobnie ma podłoże genetyczne.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Zespół Takayasu, nazywany również chorobą bez tętna zaliczana jest do chorób układowych. W zależności od miejsca wystąpienia zmian wyróżnia się cztery rodzaje schorzenia. U większości pacjentów pojawiają się one w obrębie aorty oraz jej gałęzi. W grupie największego ryzyka są kobiety, które nie ukończyły jeszcze 40. roku życia. Czasem pacjenci przejawiają predyspozycje genetyczne w zakresie układu HLA, czyli głównego układu zgodności tkankowej.

Objawy

Pierwsze zmiany wywołane chorobą Takayasu nie zawsze zlokalizowane są w naczyniach tętniczych. Dużej części chorych, w początkowej fazie, towarzyszy gorączka , bóle i zawroty głowy, osłabienie, ziębnięcie i drętwienie palców, zaburzenie widzenia, nocne poty, bóle stawowe, brak apetytu oraz spadek masy ciała. Dodatkowo w zależności od lokalizacji zmian mogą pojawić się:

- tętnica podobojczykowa - chromanie przestankowe, objaw Raynauda

- tętnica szyjna wspólna - zaburzenie widzenia, omdlenia, bolesność wzdłuż przebiegu naczyń, TIA (tzw. przemijający atak niedokrwienny), udar mózgu

- aorta brzuszna - ból brzucha, nudności, wymioty

- łuk aorty - niewydolność krążenia, niedomykalność zastawki aorty

- tętnica kręgowa - zawroty głowy, zaburzenia widzenia

- pień trzewny - ból brzucha, wymioty, nudności

W oparciu o objawy medycyna wyróżnia cztery rodzaje zespołu Takayasu:

- typ I (Shimizu-Sano) (objawy niedokrwienia mózgu z powodu zmian w łuku aorty)

- typ II (Kimoto) (nadciśnienie tętnicze z powodu zmian w tętnicach nerkowych lub aorcie)

- typ III (Inada) (zmiany w aorcie powyżej i poniżej przepony - łączy cechy typu I i II)

- typ IV (z którym zwykle współistnieją zmiany w ścianie aorty lub jej odgałęzień odpowiadające typom I-III).

Diagnoza

Rozpoznanie opiera się na sześciostopniowej skali:

1. wiek pacjenta (poniżej 40. roku życia)

2. chromanie jednej z kończyn zazwyczaj górnej)

3. osłabienie tętna w tętnicy ramieniowej

4. różnice pomiędzy ciśnieniem tętniczym między kończynami

5. szmer nad tętnicą podobojczykową oraz aortą brzuszną

6. nieprawidłowy arteriogram tj. zwężenie aorty, zwężenie lub zamknięcie jej głównych odgałęzień lub proksymalnych tętnic kończyn; zmiany o charakterze odcinkowym lub ogniskowym

Obecność minimum trzech z wyróżnionych kryteriów potwierdza schorzenie. Dodatkowo osoby z zespołem Takayasu mają podwyższone OB. , tętno w zmienionej tętnicy jest niewyczuwalne, a badanie angiograficzne wykazuje znaczne zwężenie naczyń tętnicy.

Leczenie

W leczeniu najczęściej wykorzystuje się kortykosterydy. Zdaniem niektórych specjalistów lepsze efekty można osiągnąć podając immunosupresanty, jednak co do ich skuteczność zdania są podzielone. W przypadkach gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów wykonuje się angioplastykę, czyli zabieg udrażniający naczynia lub zespolenie omijające.

Czytaj także:

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (Zapalenie tętnicy skroniowej)

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Aorta sklerotyczna

Choroba Behçeta

Guzkowe zapalenie tętnic

Zespół Churga i Strauss (Eozynofilowe ziarniniakowe zapalenie naczyń)

Więcej o: