Badania obrazowe klatki piersiowej

Badania, nazywane obrazowymi to duża grupa testów diagnostycznych obejmująca m.in. tomografię, rezonans, ultrasonografię oraz badania rentgenowskie. Dzięki nim możliwe jest bardzo dokładne obejrzenie narządów wewnętrznych i uwidocznienie ewentualnych zmian chorobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Podstawowe informacje

Do badań obrazowych klatki piersiowej należą:

zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej

tomografia komputerowa (CT)

rezonans magnetyczny (MRI)

badanie ultrasonograficzne (USG)

badanie izotopowe płuc

angiografia (badanie pokazujące naczynia krwionośne klatki piersiowej na zdjęciu rentgenowskim)

Opis badania

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej

Najczęściej wykonuje się je "od tyłu do przodu", czasami dodatkowo wykonuje się zdjęcia boczne. Zdjęcie dostarcza nam informacji na temat wyglądu serca i większych naczyń. Dzięki zdjęciu można wykryć choroby płuc, opłucnej i żeber takie jak zapalenie płuc, guzy płuc, odmę opłucnową, płyn w opłucnej , rozedmę. Chociaż rentgen rzadko daje możliwość dokładnego określenia przyczyny choroby, pozwala lekarzowi na podjęcie decyzji które badania będą konieczne.

Tomografia komputerowa

Dostarcza bardziej szczegółowych informacji niż zdjęcie rentgenowskie. Tomografia polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich, które następnie są analizowane przez komputer i przedstawiane są obrazy przekrojowe. Podczas badania może być podany kontrast dla lepszego uwidocznienia niektórych struktur.

Rezonans magnetyczny (MRI)

Dostarcza podobnych informacji jak tomografia komputerowa , jednak badanie nie jest związane z narażeniem na dodatkowe promieniowanie rentgenowskie. Generalnie tomografia lepiej obrazuje kości , zwapnienia, zaś rezonans narządy miąższowe.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Zapalenie chrząstek żebrowych

Choroba wieńcowa zapisana w genach

Manometria przełyku

Skrofuloza

Kaszel

Więcej o: