Układ oddechowy - badania

Objętość płuc, ilość powietrza wdychanego i wydychanego oraz funkcjonowanie dróg oddechowych pozwala ocenić spirometria.

Najczęstszym badaniem układu oddechowego jest prześwietlenie płuc falami RTG .

Jeżeli w jamie opłucnej obecny jest płyn ( krew , ropa) można pobrać go do badania wykonując nakłucie opłucnej.

Przy pomocy giętkich rur zakończonych kamerą można obejrzeć wnętrze oskrzeli - bronchoskopia, śródpiersia - mediastinoskopia oraz jamę opłucnej.

Próba tuberkulinowa może być pomocna w wykrywaniu gruźlicy .

Dołącz do nas na Facebooku!

Zobacz wideo

Czytaj także:

Rak krtani

Idiopatyczne włóknienie płuc

Obrzęk Reinkego: zagrożenie rakiem krtani

Masz chrypkę? Możesz mieć problem

Blaha dolegliwość, czy objaw poważnej choroby?

Więcej o: