Badanie bakteriologiczne moczu (Posiew moczu)

Badanie bakteriologiczne moczu nie jest zaliczane to badań podstawowych i wykonywane jest jedynie na wyraźne polecenie lekarza. Celem badania jest ocena półilościowa i ilościowa tzw. morfotycznych składników moczu (m.in. leukocyty, erytrocyty, sole mineralne oraz bakterie i grzyby w nim zawarte).

Teoretyczne i techniczne podstawy badania

Badanie polega na namnożeniu w laboratorium na specjalnych pożywkach bakterii pochodzących z próbki moczu. Następnie określa się szczep bakteryjny (czyli sprawdza, jaka bakteria nas zaatakowała) oraz ustala tzw. antybiogram, czyli to, na jakie antybiotyki mikrob jest wrażliwy.

Czemu służy badanie?

Umożliwia rozpoznanie infekcji bakteryjnej układu moczowego oraz ustalenie stopnia jego odporności na antybiotyki. Dzięki badaniu możliwy jest dobór skutecznego leku.

Wskazania do wykonania badania

Podejrzenie lub wystąpienie zakażenia układu moczowego. Kontrola po przebytym zakażeniu układu moczowego . Nieprawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.

Badania poprzedzające

">Badanie ogólne moczu.

Przygotowanie do badania

Należy wziąć z laboratorium lub kupić w aptece odpowiedni jałowy pojemnik na posiew moczu . Nie należy go otwierać do czasu pobrania próbki moczu do badania. Przed oddaniem moczu trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem narządy moczowo-płciowe!

Opis badania

Do badania trzeba oddać mocz poranny - po okresie całonocnego odpoczynku. Bardzo ważny jest sposób pobierania próbki do badania: pierwszy strumień moczu oddaje się do muszli klozetowej, a dopiero po chwili resztę do właściwego pojemnika. W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do pojemnika (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory), istnieje możliwość założenia specjalnego plastikowego woreczka. Można je nabyć w aptece. U niemowląt można często wywołać odruch oddawania moczu poprzez masowanie ręką okolicy lędźwiowej. Maluch zaczyna siusiać kilka minut po rozpoczęciu masowania. Niedopuszczalne jest wyciskanie moczu z pieluszki. Próbka powinna zawierać około 10 ml moczu. W przypadku podejrzenia gruźlicy układu moczowego przesyła się większą ilość moczu, tj. około 50 ml. Mocz trzeba dostarczyć do badania jak najszybciej (nie dłużej niż w ciągu dwóch godzin). Zwykle po dwóch-trzech dniach otrzymujemy wynik wraz z opisem i podaniem antybiogramu (określeniem stopnia oporności ewentualnie wyhodowanych bakterii na leki przeciwbakteryjne).

Co zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie

Aktualnie przyjmowane leki - zwłaszcza przeciwbakteryjne.

Współistnienie schorzeń ogólnoustrojowych - szczególnie układu moczowo-płciowego.

Jak zachowywać się po badaniu?

Nie ma specjalnych zaleceń.

Możliwe powikłania po badaniu

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane w każdym wieku.

Dołącz do nas na Facebooku!

Zobacz wideo
Więcej o: