Elektroneurografia (ENG): badanie oceniające działanie nerwów obwodowych

Uszkodzenie nerwów obwodowych to najczęściej konsekwencja i często pierwszy objaw zmian w obrębie układu nerwowego. Do oceny stopnia i rodzaju zmian konieczna jest tzw. elektroneurografia (ENG).

Celem badania jest sprawdzenie czy włókna ruchowe i czuciowe występujące w nerwach obwodowych działają prawidłowo i spełniają swoje funkcje. Ale nie tylko, jego wynik pozwala rozpoznać jak daleko posunęła się zmiana oraz jaki rodzaj uszkodzeń spowodowała. Elektroneurografia (ENG) ma szczególne znaczenie przy diagnozowaniu przyczyn zaniku mięśni, czucia oraz przy podejrzeniu uszkodzenia nerwów obwodowych.

Jak wygląda badanie ENG?

Na ciele pacjenta umieszcza się dwie elektrody. Pierwsza znajduje się bezpośrednio na badanym nerwie, druga na znajdującym się w jego obrębie mięśniu. Prąd (o bardzo małym natężeniu) przepływający przez pierwszą z elektrod działa na nerw, który wywołuje skurcz mięśnia. Umieszczona na nim elektroda rejestruje jego zdolność ruchową oraz czuciową.
Podstawą do oceny jest czas jaki upłynął od momentu stymulacji do pojawienia się reakcji organizmu oraz odległość między obszarem pobudzanym a odbierającym bodziec. Badanie trwa od 10 do 60 minut.

Kiedy się wykonuje elektroneurografię?

Elektroneurografia (ENG) zlecana jest przede wszystkim u osób z uszkodzeniem nerwów obwodowych lub z podejrzeniem miastenii (pacjenci szybko się męczą, mięśnie szkieletowe są bardzo osłabione). Badania nie wykonuje się u osób z rozrusznikami serca oraz metalowymi elementami w obrębie badanej części ciała. Nie należy nakładać na nią żadnych maści, ani kremów.
Wykonujący badanie lekarz powinien zostać poinformowany o przyjmowanych przez pacjenta lekach.

Czytaj także:

Pasażowalne encefalopatie gąbczaste

Choroba Huntingtona

Choroba von Recklinghausena

Choroba Hirschsprunga

Zespół Retta

Więcej o: