Badanie krwi od kuchni

Morfologia to najbardziej podstawowe i najbardziej popularne badanie diagnostyczne. Pozwala na wczesne wykrycie infekcji, stanu zapalnego czy choroby nowotworowej. Jak powinno wyglądać? Kto, kiedy i jak często należy je wykonywać by uchronić się przed poważnymi zmianami w organizmie?

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Standardowe badanie krwi trwa zazwyczaj kilka minut i ogranicza się do pobrania niewielkiej ilości krwi. Ponieważ w punktach poboru nie wykonuje się analiz, tak zebrany materiał jest szczelnie zamykany i umieszczany w przenośnej lodówce i transportowany jest do laboratorium gdzie trafia w ręce analityków. W bardziej wyspecjalizowanych punktach materiał do badania umieszcza się w specjalnych urządzeniach tzw. analizatorach, co znacznie przyspiesza jego ocenę oraz skraca czas oczekiwania na wynik.

Jednak zanim tam trafi warto wiedzieć jak wygląda samo badanie na co należy zwrócić uwagę, jak często należy je wykonywać i jakie parametry bada.

Jak się przygotować?

Teoretycznie, w przypadku klasycznego badania krwi, to czy przyjdziemy najedzeni czy nie, nie ma znaczenia. Ale tylko teoretycznie. Tłuste jedzenie czy wypity dzień wcześniej alkohol mogą przekłamywać wyniki. Podobnie dzieje się w przypadku przyjmowania witamin czy niektórych suplementów diety. Dotyczy to przede wszystkim osób przyjmujących żelazo. Dlatego też, aby uzyskać najbardziej wiarygodny wynik zaleca się, aby od ostatniego posiłku minęło co najmniej osiem godzin (w przypadku gdy chcemy zbadać poziom glukozy lub cholesterolu jest to warunek bezwzględny). Zaleca się jedynie przyjęcie przyjmowanych stale, z zalecenia lekarza, leków i popicie ich niewielką ilością wody, ewentualnie niesłodzonej herbaty. To, czy przyjdziemy najedzeni lub nie ma znaczenia jedynie przy badaniach hormonalnych.

Przed samym badaniem należy poinformować wykonującego badanie o np. przebytej żółtaczce lub zakażeniu wirusem HIV . Jeśli zdarzyło nam się zasłabnąć w czasie poprzedniego pobranie - nie można tego zataić. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnego upadku. W przypadku kobiet, informacja o mastektomii, także powinna zostać przekazana. Ma to szczególne znaczenie ponieważ z ręki i żyły znajdującej się po stronie po której usunięto pierś nie należy zakładać gumowych opasek oraz pobierać krwi.

Jak to wygląda?

Krew w ilości ok. 2 mililitrów pobierana jest zazwyczaj z żyły łokciowej. Jednak zanim dojdzie do wkłucia miejsce z którego będzie pobierana krew musi zostać zdezynfekowane, na przed ramię zakłada się specjalną gumową opaskę i prosi pacjenta aby przez chwilę zaciskał i rozluźniał pięść. Dzięki temu naczynie jest lepiej widoczne, umieszczenie w nim igły dużo prostsze a samo badanie krótsze. Tuż po pobraniu zaleca się uciśnięcie niewielki ranki, chroni przed powstaniem krwiaka, odradza się także forsowanie ręki.

Osoba wykonująca badanie powinna mieć na dłoniach jednorazowe, gumowe rękawiczki oraz korzystać z jednorazowych narzędzi do pobierania krwi. Te środki bezpieczeństwa chronią zarówno badanego, jak i badającego.

W przypadku pacjentów, u których z różnych powodów pobranie materiału z żyły łokciowej nie jest możliwe, próbkę pozyskuje się z naczynia znajdującego się na grzbiecie dłoni lub stopy.

Pacjent otrzymuje wynik w postaci wyniku komputerowego. Obok wartości badanych parametrów znajdują się na nim normy, jednostki jakimi posługuje się dane laboratorium.

OB., kreatynina, RDW, czyli co?

Klasyczna morfologia podaje przede wszystkim poziom:

- WBC - białe krwinki

- RBC - czerwone krwinki

- Hgb (Hb) -

">hemoglobina (transportuje tlen)

- Hct (hematokryt) - określa objętość serytrocytów do objętości pełnej krwi

- MCV - średnia objętość czerwonych krwinek

- MCH - średnia masa hemoglobiny

- MCHC - średnie stężenie hemoglobiny

- RDW - rozkład objętości czerwonych krwinek

- Plt - trombocyty, czyli płytki krwi

- Ret - retikulocyty (niedojrzała postać czerwonej krwinki)

- Ob. - odczyn Biernackiego (czas opadania czerwonych krwinek)

Jak często należy ją badać?

Zdrowa osoba powinna wykonywać morfologię przynajmniej raz w roku. W przypadku pacjentów z poważniejszymi zmianami wprowadza indywidualny harmonogram badań.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Rozmaz krwi

Czas protrombinowy

Leukopenia

Małopłytkowość samoistna i wtórna

Anemia sierpowata

Więcej o: