Toaleta obonie chorego w domu

Personel medyczny nie ma problemw z umyciem, czy ogoleniem osoby lecej w ku. Kiedy jednak te czynnoci ma wykona rodzina, bywa, e zwyke zabiegi pielgnacyjne zdaj si trudne, wrcz niemoliwe do wykonania. Tymczasem znajomo kilku podstawowych zasad i odpowiednie przygotowanie do samego zabiegu zwykle rozwizuje problem.
Podejmujc wysiek opieki nad obonie chorym w domu naley przestrzega zasady "ZZDD", ktra polega na:

1. Zapewnieniu potrzeby bezpieczestwa i wsparcia psychicznego ze strony caej rodziny,

2. Zaspokojeniu potrzeb bio-psycho-spoecznych i duchowych chorego,

3. Doborze technik rehabilitacyjnych i aktywnoci fizycznej odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta,

4. Domowej opiece sprawowanej przez wykwalifikowany personel opiekuczo-pielgniarski.

Poczucie bezradnoci i lk przed nieznanym potguj obaw przed trudnociami, jakie moemy napotka, opiekujc si naszymi bliskimi w domu. Choroba to dramat caej rodziny, ograniczenie rl spoecznych i planw yciowych wszystkich czonkw rodziny. Warto wic odpowiedzie sobie na pytanie, jak postpowa z obonie chorym w domu i jak sobie radzi, pamitajc, i caodobowa opieka poszpitalna jest wan czci procesu terapeutycznego, mogcego ograniczy skutki wielu chorb oraz zapobiec zmianom w dotychczasowej organizacji rodziny.Poniej kilka praktycznych rad dotyczcych pielgnacji chorego w domu.

Toaleta chorego w ku wykonywana jest w nastpujcej kolejnoci:

1. toaleta jamy ustnej,

2. golenie (u mczyzn),

3. mycie twarzy i okolic,

4. mycie szyi, dekoltu, klatki piersiowej i brzucha,

5. mycie koczyn grnych,

6. mycie plecw i poladkw,

7. mycie koczyn dolnych,

8. mycie krocza,

9. pielgnacja paznokci doni i stp,

10. pielgnacja wosw i skry gowy.

Wane:

Przed przystpieniem do kadej czynnoci zakadamy rkawiczki jednorazowego uytku.

Ukadamy chorego w pozycji pwysokiej lub wysokiej jeeli rzeczywisty stan zdrowia naszego podopiecznego na to pozwala.

Uywamy rcznika mikkiego, osuszajc skr tylko przez dotyk, bez pocierania, poniewa grozi to uszkodzeniem naskrka.

Zabezpieczamy pacjenta przed wyzibieniem okrywajc umyte i osuszone czci ciaa rcznikiem lub kocykiem.

Po umyciu grnych partii ciaa chorego zmieniamy misk z wod i rcznik.

Po wykonaniu toalety, przybory jednorazowego uytku i rkawiczki wyrzucamy, pozostae rzeczy sprztamy, myjemy i przygotowujemy do ponownego uytkowania.

Dbamy o zachowanie intymnoci naszemu podopiecznemu podczas wykonywania wszystkich czynnoci.

Toaleta jamy ustnej

Wykonywana jest zawsze rano i wieczorem, po kadym posiku oraz po karmieniu przez sond odkow.

- Ukadamy chorego w pozycji wysokiej lub pwysokiej (jeeli pacjent ma zaburzenia wiadomoci, wybieramy pozycj boczn).

- Kadziemy rcznik wok szyi naszego podopiecznego.

- Mikk szczoteczk do zbw czycimy delikatnie jam ustn, zaczynajc od zewntrznej powierzchni zbw, nastpnie ujcej, a na kocu wewntrznej powierzchni zbw.

- Czycimy delikatnie dzisa i jzyk.

- Puczemy jam ustn (tylko u chorych przytomnych).

- Osuszamy rcznikiem twarz pacjenta.

Golenie twarzy

- Ukadamy rcznik wok szyi pacjenta.

- Zwilamy skr twarzy wod (ciep) i nakadamy piank do golenia (lub inny preparat).

- Maszynk do golenia prowadzimy najpierw w kierunku odwrotnym do wzrostu wosw, nacigajc delikatnie skr, a nastpnie z kierunkiem wzrostu wosw.

- Po goleniu myjemy twarz ciep wod z mydem, osuszamy rcznikiem, a nastpnie odkaamy rodkiem dezynfekujcym ewentualne miejsca zranienia(zacicia).

- Nakadamy wod lub krem po goleniu.

Mycie twarzy i okolic

- Zaczynamy od umycia okolic oczu uywajc do celu gazika; jednym ruchem prowadzimy gazik od kcika zewntrznego oka przez powiek do kcika wewntrznego, a nastpnie drugim, czystym gazikiem myjemy powierzchni doln skry pod okiem.

- Myjemy twarz chorego, uszy, a na koniec szyj.

- Puczemy i osuszamy w tej samej kolejnoci, co mycie.

Mycie szyi, dekoltu, klatki piersiowej i brzucha

- Ukadamy rczniki wok tuowia chorego.

- Dokadnie myjemy szyj, nastpnie dekolt, klatk piersiow, pamitajc, aby dokadnie umy skr pod piersiami u kobiet.

- Przechodzimy do powierzchni brzusznej zwracajc uwag na dokadne umycie fad skrnych, w ktrych mog powstawa rany, odparzenia oraz odleyny. Dokadne osuszenie tych okolic, poprzez dotyk oraz zastosowanie choby oliwki, mog temu zapobiec.

Mycie koczyn grnych

- Zaczynamy od podoenia rcznika pod rk chorego, ktra znajduje si po stronie dalszej od nas.

- Myjemy do, przesuwajc si ku grze, myjemy ca koczyn grn wraz z doem pachowym.

- Puczemy i osuszamy w tej samej kolejnoci, a nastpnie przechodzimy do rki znajdujcej si bliej naszej strony, powtarzajc te same czynnoci.

Mycie plecw i poladkw

- Jeeli pacjent jest lecy, naley uoy go na boku. Jeeli stan rzeczywisty pacjenta na to pozwala, moemy chorego posadzi.

- Przykrywamy ko rcznikiem i myjemy myjk lub gbk caa powierzchni plecw, nastpnie poladki oraz szpar poladkow i okolice odbytu, zawsze w kierunku od spojenia onowego do odbytu,

- Osuszamy, zaczynajc od gry plecw w kierunku poladkw.

- Po umyciu i osuszeniu skr pacjenta smarujemy oliwk lub balsamem.

Mycie koczyn dolnych

- Przed wykonaniem tej czynnoci zmieniamy misk z wod oraz rcznik.

- Mycie koczyn dolnych rozpoczynamy od stp, przechodzc ku pachwinom.

- Myjc stopy zwracamy uwag na stan skry midzy palcami (np. moliwo wystpowania grzybicy).

- Zrogowacia skr pit usuwamy delikatnie pumeksem.

- Po umyciu i dokadnym osuszeniu przez dotyk, na skr nakadamy balsam lub oliwk.

Mycie krocza

- Ukadamy chorego na plecach z nogami zgitymi w stawach kolanowych. Stopy musz by oparte o podoe, na ktrym pacjent ley. Pod poladki wkadamy basen lub nieprzemakalny podkad. Uda i podbrzusze okrywamy rcznikiem.

- Mycie zaczynamy od spukania okolic krocza ciep woda, a nastpnie myjemy wod z mydem lub preparatem do higieny intymnej zaczynajc od spojenia onowego, a koczc na odbycie. Mycie w kierunku odwrotnym mogoby spowodowa przeniesienie bakterii jelitowych, bytujcych w odbycie, do ukadu moczowego, powodujc zakaenie.

- Po umyciu osuszamy dokadnie rcznikiem przez dotyk i nakadamy oliwk lub balsam.

- Jeeli pacjent ma odleyn postpujemy wedug zalece pielgniarki lub lekarza.

- W przypadku pacjentw z zaoonym cewnikiem do pcherza moczowego, postpujemy jak wyej, zwracajc uwag, aby podczas mycia nie wyrwa cewnika. Grozi to uszkodzeniem, krwawieniem czy obrzkiem cewki moczowej.

Pielgnacja paznokci doni i stp

- W misce z ciep wod moczymy donie pacjenta przez ok. 7-10 minut.

- Szczotkujemy paznokcie mikk szczoteczk.

- Paznokcie doni obcinamy delikatnie, zaokrglajc, nastpnie opiowujemy pilniczkiem.

- Paznokcie stp obcinamy "na prosto", bez zaokrglania, najlepiej ckami, a nastpnie opiowujemy pilniczkiem.

- Zwracamy szczegln uwag na to, aby nie zrani pacjenta podczas wykonywania tych czynnoci (zwaszcza, gdy chory ma wspistniejc cukrzyc), poniewa rany na skrze mog le si goi.

- Dokadnie osuszamy i nakadamy krem lub balsam.

Pielgnacja wosw i skry gowy

- Jeeli myjemy wosy choremu lecemu, naley uoy go na plecach z odchylon gow lekko do tyu tak, aby czu si bezpiecznie i wygodnie. Pod szyj mona podoy cienki waek.

- Otoczenie zabezpieczamy przed zamoczeniem, uywajc np. ceratki, ktrej jedn stron umieszczamy pod gow i plecami pacjenta, a drug w misce znajdujcej si poniej ka, na pododze, by woda moga swobodnie spywa. Boki ceratki zwijamy do rodka, tworzc "rynienk", co zapobiegnie rozlewaniu si wody na zewntrz.

- Rozpoczynamy od rozczesania wosw a nastpnie zwilamy ciep wod.

- Nakadamy szampon i lekko wcierajc w skr gowy stosujemy delikatny masa.

- Kolejnym krokiem jest spukanie wosw ciep wod - zwyky dzbanek lub duy kubek moe nam posuy jako pojemnik na wod.

- Nakadamy odywk i ponownie spukujemy wosy.

- Rozczesujemy delikatnie zaczynajc od koniuszkw wosw, stopniowo przechodzc bliej skry gowy.

- Suszymy najpierw rcznikiem przez dotyk (bez pocierania), a nastpnie suszark jeli nie jest to zbyt obciajce dla pacjenta.

- Na koniec wosy pacjenta czeszemy grzebieniem lub szczotk.

Pamitajmy, e pacjent wymaga toalety kadego dnia. Czysta i zrelaksowana skra oznacza lepsze samopoczucie i profilaktyk wielu chorb.

Jeeli nie umiesz sobie poradzi, popro osoby do tego profesjonalnie przygotowane,

opiekunki i pielgniarki domowej opieki naucz Ci, jak wykonywa wszystkie potrzebne czynnoci prawidowo.

Tekst: House Domowa Opieka