ylaki - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Bl, swdzenie oraz uczucie cikich ng to najczciej zapowiedz ylakw. Delikatne niebieskie linie pojawiaj si przede wszystkim na ydkach oraz udach. Z powodu wadliwych zastawek w yach cierpi gwnie kobiety.
Objawy

- niebieskawe, poszerzone i krte yy na ydkach

- niebieskie, wypuke linie wzdu ydek, w zgiciu kolanowym lub na udach

- uczucie cikoci w nogach, opuchlizna kostek

- w ostrych stanach skra ydek zabarwia si na brzowo, swdzi i boli

Przyczyny

Wadliwa praca zastawek ylnych (odpowiadajcych za to, by krew nie pyna "pod prd") prowadzi do zalegania krwi w nogach, a z czasem do poszerzenia y powierzchownych.

Ryzyko zachorowania

Ronie z wiekiem i jest czterokrotnie wiksze u kobiet. Ryzyko zwikszaj: dugotrwae stanie, czste przegrzewanie ng (sauna, gorce kpiele), cia i buty na wysokim obcasie.

Powikania

Skra pokrywajca ylaki moe pka, co grozi owrzodzeniami. Czasami dochodzi do zapalenia y lub zamknicia yy przez skrzep.

Diagnostyka

Badania przepywu krwi metod Dopplera w celu okrelenia, ktre yy maj niewydolne zastawki.

Leczenie

Leki poprawiajce funkcjonowanie y zmniejszaj m.in. uczucie cikoci, obrzki , pieczenie czy kurcze nocne. Stosowanie poczoch o stopniowanym, wzrastajcym ku grze ucisku. Operacyjne usunicie ylakw i podwizanie niewydolnych y zastosowane w odpowiednim momencie daje dobry i dugotrway efekt (take kosmetyczny). Na wczesnym etapie zabieg moliwy jest nawet przez kilkumilimetrowe nacicia skry. Wany jest ruch: pracujce minie ng "napdzaj" krenie ylne .Docz do nas na Facebooku!