Wirusowe zapalenie wtroby typu B (WZW B, taczka zakana)

Wirusowe zapalenie wtroby powstaje wskutek zakaenia wirusem HBV. Mona si nim zarazi poprzez bezporedni kontakt z krwi lub pynami ustrojowymi zaraonego, ktre j zawieraj. Choroba jest bardzo niebezpieczna dla nienarodzonych jeszcze dzieci.
Docz do nas na Facebooku!

Mao kto zdaje sobie spraw, e wirus odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wtroby typu B jest a 100 razy bardziej zakany ni wirus HIV. Co ciekawe, zaraz po paleniu papierosw, stoi za najwiksz liczb nowotworw. Przez lata by lekcewaony, jednak od 1994 roku w Polsce wszystkie mae dzieci przechodz obowizkowe szczepienia pod ktem WZW B.

Wirusowe zapalenie wtroby typu B objawy

- knicie skry i biaek oczu

- mocz brzowego, herbacianego koloru

- rozjanienie stolca

Powysze objawy rzadko wystpuj u maych dzieci (poniej 6. r. .), cho to one czsto ulegaj zakaeniu wirusem

- utrata apetytu, awersja do potraw tustych, nikotyny, alkoholu

- nudnoci, wymioty, ble brzucha , gorczka

- rzadziej: biegunka, wid i ble mini

- bardzo rzadko: ble staww i wysypka

Wirusowe zapalenie wtroby typu B przyczyny

Wirus wzw B rozprzestrzeniajcy si przez kontakt z krwi lub lin. Najczciej zakaamy si przez: kontakt seksualny (bez prezerwatywy), zakaone igy (narkomani), tatuae wykonane w niesterylnych warunkach, niesterylne igy, endoskopy, narzdzia chirurgiczne. Wirus moe by przekazany dziecku przez zakaon matk przy porodzie.

Zapalenie WZW typu B jest bardzo rozpowszechnione w krajach pooonych na poudnie od Sahary, w rejonie Amazonki i w poudniowo-wschodniej Azji.

Wirusowe zapalenie wtroby typu B powikania

Najpowaniejszym jest przetrwae zakaenie (nosicielstwo) i zwizane z tym postpujce uszkodzenie wtroby. Dzieci zakaone przy porodzie czsto (>50proc.) staj si nosicielami wirusa, doroli tylko w 5-10 proc. Po 10-20 latach rozwija si a marsko wtroby, a niekiedy rak.

Wirusowe zapalenie wtroby typu B diagnostyka

Badania laboratoryjne jak w wzw A. Testy pozwalaj stwierdzi, czy mamy do czynienia z wirusem typu B, wykluczy (lub potwierdzi) zakaenie innymi wirusami (A, D, C) i wykaza, czy pacjent zwalczy wirusa (odporno pozostaje doywotnio), czy te pozostaje on w jego wtrobie. Nosiciel moe nie odczuwa adnych dolegliwoci, ale zakaa innych. Jego wtroba powoli ulega uszkodzeniu, co po wielu latach prowadzi do jej niewydolnoci, marskoci lub raka. USG wtroby wykrywa stuszczenie, marsko i zmiany nowotworowe. Biopsja wtroby (pobranie grub ig w miejscowym znieczuleniu maego fragmentu miszu) pozwala na dokadn ocen stopnia uszkodzenia narzdu.

Wirusowe zapalenie wtroby typu B leczenie

Objawowe - ogranicza si do agodzenia objaww i kontrolowania stanu wtroby. Swoiste - obejmuje leki przeciwwirusowe: interferon i lamiwudyn. Interferon przyjmuje si przez 24-48 tygodni, lamiwudyn codziennie przez co najmniej 2 lata, a najlepiej duej. Nosiciele powinni unika alkoholu i zaszczepi si przeciwko innym wirusom atakujcym wtrob .

Wirusowe zapalenie wtroby typu B profilaktyka

Bezpieczny seks (uywanie prezerwatyw), przestrzeganie zasad higieny, wymaganie jednorazowego sprztu podczas zabiegw medycznych. Nawet jeli nie planujemy ka si do szpitala, warto zainteresowa si standardem sterylizacji w pobliskich placwkach, by w razie potrzeby wybra najbezpieczniejsz. Przed zakaeniem chroni szczepionka, ktra wesza ju do kalendarza obowizkowych szczepie niemowlt. Podaje si j w trzech dawkach: (druga po 1. mies. i trzecia po 6 miesicach od pierwszego szczepienia) oraz dawka przypominajca - po roku. Chroni na co najmniej 5 lat, ale 10-15 proc. szczepionych nie nabywa odpornoci .