Twardzina ukadowa - przyczyny, objawy, leczenie

Twardzina ukadowa to bardzo rzadka choroba tkanki cznej, ktra charakteryzuje si stwardnieniem skry. Wraz z postpem schorzenia zmiany pojawiaj si take w obrbie narzdw wewntrznych.
Docz do nas na Facebooku!

Twardzina ukadowa - objawy

- pergaminowa, cignita, wiecca, stwardniaa skra na twarzy, klatce piersiowej, rkach

- tzw. objaw Raynaud: zblednicie i bl kocw palcw doni i stp

- zmiany w maych naczyniach krwiononych, ktre powoduj wknienie i uszkodzenie narzdw wewntrznych

- problemy z przeykaniem spowodowane wknieniem przeyku

- zapalenie staww, ich obrzk i bolesno

Przyczyny twardziny ukadowej

Zaburzenia ukadu immunologicznego i funkcjonowania naczy prowadzce do odkadania si kolagenu w narzdach i w konsekwencji ich wknienie.

Twardzina ukadowa - ryzyko zachorowania i powikania

Ryzyko zachorowania zwikszaj predyspozycje genetyczne. Powikania w nastpstwie choroby to przede wszystkim: niewydolno oddechowa, nadcinienie, martwica palcw, niedotlenienie tkanek.

Twardzina ukadowa - leczenie

Podstaw terapii s leki rozszerzajce naczynia. Niekiedy wcza si preparaty immunosupresyjne. Polecana konsultacja dermatologiczna , a w przypadku zmian w pucach - pulmonologiczna. Naley dba o ukrwienie skry: chroni j przed zimnem, rzuci palenie i znale czas na codzienny pgodzinny spacer.

Czytaj take:

Zesp Sneddona

Artroza i choroby staww

Zimne donie, bd stopy? To trzeba wyjani

Refluks odkowo przeykowy

Achalazja przeyku