Kamica ksantynowa

Kamica ksantynowa to jedna z rzadziej diagnozowanych kamic. Schorzenie jest trudne w leczeniu i mimo stosowania si do zalece lekarzy i przejcia na rygorystyczn diet moe nawraca.
Docz do nas na Facebooku!

Ksantyna to organiczny zwizek chemiczny zaliczany do zasad purynowych, ktra stanowi jeden z elementw zasad azotowych tworzcych acuch DNA. Jej podstawowym zadaniem jest aktywacja syntezy kwasu moczowego. Nadmiar ksantyny sprawia, e tworzy ona kamienie w nerkach uszkadzajc i zakcajc dziaanie caego ukadu moczowego .

Zaleganie ksantyny spowodowane jest niedoborem lub cakowitym brakiem oksydazy ksantynowej, czyli enzymu regulujcego jej poziom. W wikszoci przypadkw schorzenie jest wrodzone, spowodowane przyjmowaniem niektrych lekw (np. blokujcych nadprodukcje kwasu moczowego) lub nabyte.

Objawy

W przypadku kamicy ksantynowej objawy niczym nie rni si od tych wystpujcych przy klasycznej postaci schorzenia. Pacjenci uskaraj si przede wszystkim na bl w okolicy ldwiowej oraz nerek, wymioty, nudnoci. U duej czci chorych pojawia si czstomocz, wzdty brzuch, gorczka i dreszcze.

Diagnoza

Obok wywiadu z pacjentem i analizy objaww klinicznych kamic potwierdza badanie USG. Pozwala ono okreli dokadn lokalizacj kamieni. Jednym z lepszych sposobw w diagnozowaniu kamicy jest tomografia spiralna, ktra bardzo dokadanie obrazuje drogi moczowe na caej dugoci. Dodatkowo wykonuje si testy laboratoryjne przede wszystkim badanie moczu oraz morfologi.

Leczenie

Poniewa schorzenie przez dugi czas rozwija si bezobjawowo, a pierwszy charakterystyczny objaw jest tak silny, e wymaga natychmiastowego podania leku przeciwblowego. Dodatkowo nagrzewa si bolce miejsce. Jeli kamienie nie s due wprowadzenie rygorystycznej diety i przyjmowanie duej iloci pynw (przede wszystkim wody) pozwala pacjentowi samodzielnie je wydali. Gdy kamie jest duy zazwyczaj konieczny jest zabieg operacyjny.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarzaCzytaj take:

Kamica fosforanowa

Kwasica propionowa

Torbielowato nerek

Kwasica metylomalonowa

urawina zwalcza infekcje pcherza