Klonorchoza

Klonorchoza to jedna z chorb pasoytniczych wystpujcych gwnie w poudniowo-wschodniej Azji. Przywry odpowiedzialne za rozwj schorzenia trafiaj do organizmu czowieka lub zwierzt wraz z poywieniem np. poprzez surowe rybie miso. Mimo e jest w peni uleczalna w skrajnych przypadkach sprzyja powstawaniu zmian nowotworowych.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Wywoujca chorob przywra z gatunku Chlonorchis sinesis, nazywana take przywr chisk, cho wystpuje przede wszystkim w Azji to klonorchoza diagnozowana jest niemal na caym wiecie. Dzieje si tak poniewa ryby, w ktrych gniedzi si pasoyt s importowane, a tym samym dostpne niemal w kadym zaktku.

Gdy larwa dostanie si ju do ciaa nowego ywiciela w pierwszej kolejnoci zaczyna drani cian przewodw ciowych prowadzc do rozrostu nabonka. Proces ten suy tzw. metaplazji, czyli przetwarzaniu wystpujcych w danym miejscu komrek na zupenie nowe, posiadajce inne cechy i funkcje. Ten typ zamiany najczciej spotykany jest w obrbie tkanki cznej lub nabonkowej i znacznie zwiksza ryzyko wystpienia choroby nowotworowej.

Objawy

Pojawiajce si wraz z zakaeniem pierwsze objawy zazwyczaj s mao charakterystyczne co znacznie utrudnia rozpoznanie. Zapalenie drg ciowych moe, ale nie musi, nie za sob adnych dolegliwoci. Niekiedy obserwuje si brak apetytu, spadek masy ciaa, cige zmczenie oraz wid skry. W przypadku zajcia przez chorob wtroby donie staj si zaczerwienione, cigna zwkniae, skra pokrywa si czerwonymi plamami a linianki przyuszne s powikszone. Niekiedy pacjenci skar si na bl w podbrzuszu z prawej strony oraz gorczk. Czasem rozpoznaje si wodobrzusze, ginekomasti, hipogonadyzm oraz znaczne powikszenie ledziony. W bardzo zaawansowanej postaci choroby w drogach ciowych rozwijaj si zmiany nowotworowe, a u 90 proc. pacjentw pojawia si taczka .

Diagnoza

Klonorchoza, zwaszcza w pocztkowej fazie jest trudna do zdiagnozowania. U pacjentw z podejrzeniem choroby pasoytniczej obok wywiadu i analizy objaww klinicznych zleca si trzy typy bada. Najczciej wykonuje si badania koproskopowe na obecno pasoyta, analiz treci dwunastnicy oraz badanie serologiczne krwi.

Leczenie

Podstaw leczenia klonorchozy s farmaceutyki przeciwasoynicze stosowane rwnie przy zakaeniu tasiemcem lub inn przywr. Jednodniowa terapia pozwala "zniszczy" pasoyta i usun go wraz z kaem z organizmu. Mimo e rodki dziaaj szybko i s bardzo skuteczne mog wywoywa nieprzyjemne skutki uboczne. Zdarza si, e czci chorych dokuczaj dolegliwoci ze strony ukadu pokarmowego, jak biegunka . Pojawiaj si zmiany skrne, reakcje alergiczne, oraz ble i zawroty gowy.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Fascjoloza

Dyzenteria (Czerwonka)

Botulizm

Salmonelloza

Bl brzucha - powiedz, gdzie i jak ci dokucza