Jersinioza

Ta odzwierzca choroba zakana wywoywana jest przez bakterie z grupy Yersinia eneterocolitica, ktre atakuj przede wszystkim ukad pokarmowy. Mimo e jersinioza rozpoznawana jest na caym wiecie najczciej diagnozowana jest w klimacie umiarkowanym lub subtropikalnym.
Docz do nas na Facebooku!

rdem zakaenia Yersinia eneterocolitica moe by surowe lub niedogotowane miso, szczeglnie wieprzowe, lub niepasteryzowane mleko. Jersinioz mona si zarazi poprzez kontakt z odchodami zwierzt hodowlanych (gwnie winie, a take bydo, owce, kozy, konie oraz ptactwo) jak i domowych (np. koty, psy). Bardzo rzadko bakterie przenoszone s z czowieka na czowieka. Dzieje si tak przy zakaeniu szpitalnym, np. w czasie przetaczania krwi. Gdy trafiaj do organizmu przedostaj si do tzw. kpki Peyera, elementu ukadu immunologicznego poczonego z bon ukadu pokarmowego, przede wszystkim z t wycielajc jelito cienkie. W zalenoci od ich liczby i zdolnoci chorobotwrczych pozostaj w jelicie lub przenosz si do wzw chonnych wywoujc ich zapalenie. Sporadycznie trafiaj do ukadu krenia, gdzie sprzyjaj rozwojowi posocznicy.

Objawy i diagnoza

Typ oraz nasilenie objaww zalene jest od wieku pacjenta. W przypadku jersiniozy mog pojawi si ble brzucha, biegunka, gorczka, ble staww oraz wysypka. Zakaenie Yersinia eneterocolitica u dzieci ma zazwyczaj charakter ostry lub przewleky.

Bakteria odpowiedzialna za rozwj choroby moe by bardzo niebezpieczna dla nowonarodzonych dzieci. Jeli patogen zostanie mu przekazany przez matk np. w czasie porodu, pojawia si maopytkowo i dochodzi do uszkodzenia wtroby lub ledziony. Aby unikn tak powanych zmian zleca si tzw. badanie PRC. Ten szczeglny rodzaj bada genetycznych pozwala wykry nawet najmniejsz ilo acucha DNA i doskonale sprawdza si nie tylko przy rozpoznawaniu schorze o podou genetycznym, ale i wirusowych oraz bakteryjnych. Dodatkowo wykonuje si badania serologiczne krwi matki, stanowi on take podstawowy test diagnostyczny przy podejrzeniu infekcji bakteryjnych.

Leczenie

U dorosych choroba zazwyczaj mija samoistnie i prowadzenie leczenia nie jest konieczne. W pozostaych przypadkach siga si po agresywn antybiotykoterapi.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Gnatostomoza

Babezjoza (babeszjoza)

Ankylostomoza

Choroba Chagasa

Malaria (zimnica)

Tularemia