Hiperkaliemia

Potas to jeden z cenniejszych i waniejszych dla ludzkiego organizmu pierwiastkw chemicznych. Z jego pomoc komrki s prawidowo odywione i nawodnione, a mzg dotleniony. Dodatkowo jego obecno reguluje cinienie krwi oraz prac nerek. Mimo tak wanych funkcji nagromadzenie potasu moe by bardzo niebezpieczne i doprowadzi do tzw. hiperkaliemii.
Docz do nas na Facebooku!

Hiperkaliemia, nazywana take hiperpotasemi to zbyt wysokie stenie jonw potasu w surowicy krwi. Znaczne przekroczenie bezpiecznej granicy tj. 5,5 mmol/l, najczciej spowodowane jest chorob nerek lub dugotrwaym przyjmowaniem lekw, przede wszystkim tych regulujcych cinienie ttnicze oraz niektrych rodkw przeciwzapalnych. Czasem znaczny wzrost poziomu potasu obserwowany jest u osb cierpicych m.in. z powodu niedoczynnoci kory nadnerczy (np. Choroba Addisona ), mocznicy czy zatrucia np. strychnin. Nadmiar potasu we krwi wystpuje take przy hemolizie oraz wrodzonym zespole nadnerczowo-pciowym. W zalenoci od stenia wartoci pierwiastka w surowicy krwi wyrnia si trzy postaci schorzenia:- agodn (ok. 5,5 mmol/l

- umiarkowan (do 6 do 7 mmol/l)

- cik (powyej 7 mmol/l)

Objawy i diagnoza

Choroba, w pocztkowej fazie rozwoju nie daje adnych dolegliwoci. Najczciej ujawniaj si one wraz z zaawansowanymi zmianami w organizmie pacjenta. W pierwszej kolejnoci upoledzeniu ulegaj minie szkieletowe, orodkowego ukadu nerwowego oraz serce (nieprawidowoci w jego funkcjonowaniu s doskonale widoczne w zapisie EKG). Dodatkowo ogromna cz chorych skary si na osabienie, poraenie mini, uczucie mrowienia oraz spltanie.

Hiperkaliemia rozpoznawana jest przede wszystkim w oparciu o objawy kliniczne oraz badanie krwi pod ktem stenia potasu w surowicy.

Leczenie

W przypadku leczenia hiperkaliemii konieczne jest usunicie przyczyny np. odstawienie przyjmowanych lekw. Dodatkowo podawane s farmaceutyki zmniejszajce poziom pierwiastka w organizmie. Jego stenie pozwalaj zmniejszy rodki bogate w wap , wodorowglany (nie mog by podawane przy obrzku puc, hipokaliemii lub hipernatremii), leki przeczyszczajce oraz glukoza z insulin. Bardzo czsto stosowane s wlewy z glukonianu wapnia lub chlorku wapnia. Aby unikn kwasicy naley regulowa poziom pH w organizmie. Jeli mimo leczenia poziom potasu nadal nie przekracza 6 mmol/l konieczna jest hemodializa.

Pacjenci ze zdiagnozowan hiperkaliemi powinni znacznie zmniejszy ilo dostarczanego wraz z poywieniem potasu oraz przyjmowaniu lekw moczopdnych. Sposb i forma leczenia dobierana jest indywidualnie do kadego pacjenta i powinna odbywa si pod cis kontrol lekarza.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Makroelementy: mineray niezbdne do ycia

Flawonoidy, samo dobro prosto z natury

Choroba Wilsona

Torbielowato nerek

RBC