Fibromialgia - przyczyny, objawy, leczenie

Fibromialgia to zesp chorobowy obejmujcy przede wszystkim ukad ruchu. Schorzenie charakteryzuje si silnym blem w obrbie tzw. punktw spustowych i zaliczane jest do chorb reumatycznych. Szacuje si, e z powodu przewlekego blu koczyn cierpi 4 proc. populacji, w tym gwnie kobiety powyej 70 roku ycia.
Docz do nas na Facebooku!

Dolegliwoci blowe u pacjentw z fibromialgi skupiaj si wok punktw spustowych, czyli punktw nadmiernie wraliwych. Zazwyczaj pojawiaj si w miniach i powstaj na skutek nadmiernego obcienia tkanek, a ich nadaktywno bardzo czsto ma zwizek z nieprawidowym natlenieniem tkanek. Przyszywajcy, rozoony symetrycznie bl moe wywoa nawet niewielki ucisk.

Fibromialgia - objawy

Mimo e choroba znana jest medycynie od koca lat 70. przyczyny jej rozwoju nadal nie s do koca zidentyfikowane. Prawdopodobnie ma ona zwizek z zaburzeniem tzw. 4 fazy snu NREN (bez poruszania powiekami) oraz ze wzrostem tzw. substancji P, neuroprzekanika mogcego zwiksza odczuwanie bodcw blowych. Zdarza si, e fibromialgia diagnozowana jest u osb z depresj , lkami lub hipochondri.

Obok najbardziej charakterystycznego objawu choroby jakim jest nadwraliwo koczyn, pacjenci uskaraj si na uczucie przewlekego zmczenia, osabienie, uczucie sztywnoci oraz nie dajcy odpoczynku sen .

Fibromialgia - diagnoza

Rozpoznanie fibromialgii opiera si na wywiadzie z pacjentem. Wedug Amerykaskiego Towarzystwa Reumatologicznego o schorzeniu mona mwi gdy dolegliwoci blowe obejmuj:

- lew/praw cz ciaa

- pojawiaj si powyej/poniej pasa

- okolice szkieletu osiowego tj. krgosupa szyjnego , przedniej czci klatki piersiowej, krgosupa piersiowego lub ldwiowo - krzyowego

Dodatkowo dolegliwoci blowe pojawiaj si przy nacisku punktw spustowych, ktre umiejscowione s w:

- potylicy, w punkcie zczenia z miniami podpotylicznymi

- dolnej czci krgosupa szyjnego

- miniu czworobocznym (fragment najwikszego minia grzbietu)

- miniu nadgrzbietowym (misie midzy opatk a koci ramieniow)

- drugim ebrze

- nadkykciu bocznym koci ramieniowej

- poladkach

- kolanach

Jednak aby mona byo ostatecznie stwierdzi chorob dolegliwoci musz utrzymywa si nie krcej ni trzy miesice.

Sposoby leczenia fibromialgii

Fibromialgia jest chorob trudn w leczeniu i zaledwie u jednej czwartej pacjentw udaje si zatrzyma jej rozwj. W wikszoci przypadkw stosuje si rodki pozwalajce zagodzi dolegliwoci (niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy), niestety nie zawsze daj one zamierzony efekt.

Jeli dolegliwoci nadal si utrzymuj, niektrym chorym ulg przynosz leki antydepresyjne wstrzykiwane miejscowo (np. lidokaina). Dodatkowo, obok leczenia farmakologicznego, zaleca si fizyko - oraz psychoterapi .

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Problemy z zasypianiem? Barany nie dziaaj? Nie poddawaj si!

Przeczulica skrna

Neuropatia

Neuropatia midzyebrowa (neuralgia midzyebrowa)

Nerwobl nerwu trjdzielnego (Neuralgia trjdzielna)