Entezopatie - bolesne dolegliwoci

Zbyt due obcienie lub naprenie cigien moe by bardzo niebezpieczne. Zdarza si, e powstajce w ten sposb zmiany chorobowe wywouj silne dolegliwoci blowe. Ten rodzaj schorzenia dotykajcego przyczepy cigniste medycyna okrela terminem entezopatia.
Docz do nas na Facebooku!

Pod wpywem duego obcienia czy nacisku pojedyncze wkna cigien odrywaj si od chrzstki lub pozbawionej okostnej koci. Ich przemieszczanie si w obrbie cigna zakca zachodzce w organizmie procesy krwiotwrcze oraz prowadzi do powstania tzw. entezofitw, czyli specyficznych wyroli kostnych. Zachodzce i postpujce zmiany chorobowe mog doprowadzi do cakowitego przerwania poczenia cignisto-kostnego.

Do grupy entezopatii zalicza si:

- przykurcz Dupuytrena (przykurcz rozcigna doniowego, choroba Dupuytrena) - schorzenie charakteryzuje si bliznowaceniem rozcigna doniowego z nastpujcym przykurczeniem zgiciowym doni

- zapalenie nadkykcia bocznego koci ramiennej, czyli tzw. okie tenisisty

- zesp de Quervaina - zapalenie pochewki cignistej pierwszego przedziau prostownikw, zawierajcych minie odwodziciela dugiego i prostownika krtkiego kciuka, powstajce na skutek namnaajcych si urazw

- zakleszczajce zapalenie staww - moe by wad wrodzon lub pojawi si jako jeden z objaww reumatoidalnego zapalenia staww ; zazwyczaj dotyka kciuka, a zgrubiae zakleszczenie cigna zginacza niemal cakowicie uniemoliwia poruszanie palcem

- entezopatia wizade rzepki (tzw. kolona skoczka) - jest konsekwencj powtarzajcych si mikrourazw, ktre zaburzaj prawidowe mikrokrenie w dolnej czci rzepki; bl najczciej pojawia si w czasie treningu

- entezopatia minia podkolanowego - to przecienie minia kolanowego, ktre pojawia si u osb zbyt intensywnie uprawiajcych sport, szczeglnie bieganie

- entezopatia minia dwugowego uda - nadmierna tkliwo boku i tyu gowy strzakowej mog pojawi si po zbyt intensywnym treningu, szczeglnie w czasie biegania po nierwnym i niestabilnym podou

- entezopatia cigna podeszwowego - towarzyszce schorzeniu bl i sztywno stopy najczciej pojawiaj si rano, a ich przyczyn mog by mikrourazy lub zbyt dua i intensywna aktywno fizyczna

- zapalenie cigna pitowego - dolegliwo jest cile zwizana z obcieniem, jednak w przypadku pity spowodowane jest ono otyoci , siedzcym trybem ycia lub pracy. Bardzo czsto diagnozowane jest u osb, ktre bardzo rzadko uprawiaj sport.

Czytaj take:

Skrcenie stawu skokowego

Lordoza

Wypadnicie dysku

Mielopatia (mielopatia szyjna)

Zwenie szpary stawu biodrowego

Zesp kanau okciowego