lepota zmierzchowa (kurza lepota)

lepota zmierzchowa, nazywana rwnie kurz lepot najczciej nie jest pojedynczym stanem chorobowym, a objawem duo groniejszej dla zdrowia choroby genetycznej. Zdarza si, e schorzenie towarzyszy osobom z zam oraz jaskr. Z powodu zrnicowanych objaww kurza lepota mylona jest z krtkowzrocznoci.
Docz do nas na Facebooku!

lepota zmierzchowa jest rodzajem wady wzroku, ktra mocno ogranicza pole widzenia. Cierpicy na kurz lepot moj powane kopoty z wyranym widzeniem po zmierzchu i w sabo owietlonych pomieszczeniach. Przyczyna wystpienia choroby bardzo czsto bywa czona z niedoborem witaminy A, jednak bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie lub zmiana chorobowa w siatkwce lub uszkodzenie nerwu wzrokowego. Choroba duo czciej diagnozowana jest u kobiet i moe by dziedziczona. Ten rodzaj wady wzroku jest szczeglnie uciliwy dla kierowcw, nie tylko tych zawodowych.

Objawy

Pierwszym a zarazem najbardziej charakterystycznym objawem kurzej lepoty jest nieumiejtno przystosowania si wzroku do zmieniajce go si natenia wiata. W skutek uszkodzenia nerwu lub choroby siatkwki oko nie potrafi przystosowa si do widzenia w ciemnoci. Bardzo czsto schorzenie ujawnia si przy przechodzeniu z ciemnego pomieszczenia do owietlonego i na odwrt. Zdaniem specjalistw za pojawienie si kurzej lepoty w duej mierze odpowiedzialny jest niedobr witaminy A , jednak najbardziej prawdopodobn przyczyn tego rodzaju zmian chorobowych jest uszkodzenie, a tym samym nieprawidowe funkcjonowanie prcikw w siatkwce .

Diagnoza

Podstawowym badaniem przy diagnozie kurzej lepoty jest oftalmoskopia, czyli badanie dna oka. Aby wykluczy retinopati barwnikow (wok siatkwki pojawiaj si kropki barwnikowe, ktre stopniowo zajmuj ca siatkwk, dochodzi do zaburzenia widzenia obwodowego, tj. obraz widziany przez chorego przypomina ten widziany przez lornetk), ktrej lepota zmierzchowa jest objawem. Okrela pole widzenia (perymetria), dodatkowo sprawdza si zdolnoci akomodacyjne systemu prcikowego w ciemnoci oraz rnic midzy iloci wiata wpadajce a odbitego (densydometria siatkwkowa).

Leczenie

lepota zmierzchowa jest schorzeniem postpujcym i nieodwracalnym. Prby leczenia i zahamowania dalszego rozwoju choroby zazwyczaj ograniczaj si do podawania witaminy A oraz E. Znaczn popraw widzenia moe zapewni implant, ktry pozwala przetworzy obraz na impuls nerwowy, ktry umoliwia rozrnienie ksztatw i widzenia plam wiata.Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Wady wzroku uwarunkowane genetycznie

Jaskra - zodziejka obrazw

Zdrowe oczy do pnej staroci? Wiele zaley od naszej diety

Widzisz coraz gorzej po zmierzchu? Nie zwlekaj z wizyt u okulisty

Rubeoza tczwki