Amblyopia, czyli leniwe oko

Wady wzroku mog mie rne pochodzenie i skal. Amblyopia, czyli leniwe oko najczciej wystpuj u osb, ktre maj zeza lub inn chorob oczu.
Docz do nas na Facebooku!

Leniwe oko dotyka gwnie dzieci midzy pierwszym, a szstym rokiem ycia. Powody jego wystpowania nie s do koca znane. Prawdopodobnie wskutek urazu, choroby (zez, astygmatyzm , zama , anisometropia) lub infekcji dochodzi do uszkodzenia orodka w mzgu odpowiedzialnego za prawidowe widzenie. Zmiany, ktre zaszy pod jego wpywem sprawiaj, e mzg przesya prawidowo zarejestrowany obraz tylko do jednego oka. W wikszoci przypadkw zezowi przypisuje si powstanie leniwego oka. Nieleczone moe doprowadzi do utraty zdolnoci widzenia w chorym oku.Objawy

W pocztkowej fazie rozwoju choroba nie daje adnych objaww lub zachodzce w oku zmiany s na tyle mae i nie wpywaj w znaczny sposb na jako widzenia. Dlatego ogromna cz pacjentw nie wie o schorzeniu i dowiaduje si o nim przypadkowo. U pacjentw z zezem, pierwszym objawem amblyopii jest podwjne widzenie. W pozostaych przypadkach leniwe oko charakteryzuje si:

- nadwzrocznoci (dalekowzroczno)

- niedowidzeniem spowodowanym astygmatyzmem lub nieprzezroczystoci wiata padajcego na soczewk

Chore oko traci zdolno ruchu, widzenia przestrzennego, akomodacji, nie reaguje na kontrast. W mocno zaawansowanej postaci pojawiaj si zaburzenia widzenia, brak ostroci oraz dua wraliwo na ruch.

Diagnoza i leczenie

Amblyopi najczciej rozpoznaje si w czasie rutynowego badania wzroku. Okulista moe j potwierdzi oceniajc ostro wzroku, ruchomo oraz zdolno widzenia w obu oczach.

Podstawowym celem leczenia jest zmuszenie chorego oka do pracy. W tym celu zdrowe oko zakleja si plastrem. Dodatkowo zaleca si noszenie specjalnych okularw korekcyjnych oraz wykonywanie "gimnastyki" oka . wiczenia maj na celu wzmocni minie gaki ocznej, wykonywane s one rwnie przy leczeniu zeza lub zbienoci oczu. Dodatkowo siga si po wiczenia relaksacyjne majce poprawi wspprace midzy pkulami.

Przy ich wykonywaniu naley uwaa by nie przeforsowa oka, co moe doprowadzi do zaostrzenia choroby. Najlepsze efekty leczenie przynosi u dzieci, ktre nie ukoczyy jeszcze pitego roku ycia.Zobacz take:

Naukowcy rozwizali zagadk utraty wzroku

Skrzak

Daltonizm - ycie bez kolorw

Ciao obce w oku

Jak wyglda badanie dna oka?