Insulinooporno, czyli o krok od cukrzycy

Insulinooporno charakteryzuje si zmniejszeniem wraliwoci tkanek, szczeglnie mini i tkanki tuszczowej, na dziaanie insuliny.
Zaktualizowany (30.01.2017), obszerniejszy tekst na temat insulinoopornoci znajdziesz tutaj.

Insulina niezbdna jest do transportowania glukozy - rda energii do tkanek, tote na skutek insulinoopornoci organizm produkuje wiksze iloci insuliny prowadzc do zaburzenia rwnowagi pomidzy iloci insuliny i glukozy.

Nie jest znana przyczyna wystpowania opornoci organizmu na insulin. Wskazuje si czsto na czynniki genetyczne, niezdrowy styl ycia (brak ruchu, nieprawidowa dieta). W zwizku z tym najbardziej naraone na wystpienie insulinoopornoci s ludzie otyli, prowadzcy siedzcy tryb ycia.

Hipreinsulinemia i insulinooporno mog prowadzi do nieprawidowoci metabolizmu tuszczw w organizmie i zmniejszenie iloci tzw. dobrego cholesterolu, zakrzepicy, zmian zapalnych i zatrzymania sodu w organizmie, co prowadzi do zwikszenia cinienia ttniczego.

Insulinooporno nie jest chorob, ale ma zwizek z zachorowaniami na choroby sercowo-naczyniowe, nadcinienie oraz cukrzyc typu 2. Niemniej jednak nie zawsze przy wymienionych chorobach wystpuje insulinooporno, i nie zawsze chory z insulino opornoci zachoruje na powysze choroby.

Diagnostyka

Insulinooporno stwierdza si po przeprowadzeniu bada laboratoryjnych: glukoza oznaczana na czczo lub tzw. test tolerancji glukozy polegajcy na oznaczeniu glukozy przed i po obcieniu glukoz. Innym badaniem jest okrelenie profilu lipidowego - poziomu HDL, LDL, triglicerydw i cholesterolu caociowo.

Dodatkowo przeprowadza si badania poziomu insuliny. Insulinooporno zazwyczaj ten poziom podwysza. Lekarz moe take zleci badanie hs-CRP pozwalajce wskaza na stan zapalny oraz badanie LDL.

Leczenie

Podstaw leczenia insulinoodpornoci jest zmiana stylu ycia. Konieczne jest obnienie wagi, regularny, ale umiarkowany wysiek fizyczny, zwikszenie iloci bonnika w diecie.

Insulinooporno moe wymaga okrelenia indywidualnego planu leczenia z lekarzem, a take dietetykiem. Konieczna jest konsekwencja w jego realizacji oraz kontrola wynikw.

Jeli pacjent z insulinoopornoci cierpi na inne choroby z ni zwizane lekarz moe okreli ich leczenie.