Dysplazja stawu biodrowego - diagnoza, objawy, leczenie

Dysplazja stawu biodrowego jest jedn z najczciej wystpujcych wad wrodzonych. Polega ona zazwyczaj na spyceniu panewki stawu i nie leczona moe prowadzi do utykania dziecka i do szybkiej zmiany zwyrodnieniowej biodra u dorosych. Dysplazja rozwija si ju w czasie ciy. Moe by zwizana jest z nieprawidowociami w pooeniu podu oraz problemami przy porodzie, np. porodem miednicowym.
Do dysplazji stawu biodrowego dochodzi czciej, gdy jest to pierwsza cia, masa dziecka jest dua, koczyny dziecka s asymetrycznie uoone, dziecko ma zbyt ciasno w brzuchu matki lub przy ciach mnogich. W 80% ci dziecko dotyka krgosupa i koci krzyowej matki lewym biodrem, natomiast prawe biodro i prawa noga zwracaj si do brzucha matki. Jest to powd czstszego wystpowania dysplazji lewego stawu biodrowego.

Powstanie dysplazji moe te by skutkiem nieprawidowej pielgnacji niemowlcia: zawijania dziecka z wyprostowanymi nkami, noszenia tyem do siebie lub ukadania dzieci tylko na boku.

Najbardziej naraone na dysplazj stawu biodrowego s dziewczynki, choruj a pi razy czciej ni chopcy. Ta dysproporcja najprawdopodobniej zwizana jest z dziaaniem pod koniec ciy hormonw rozluniajcych drogi rodne. Hormony wpywaj take na rozlunienie tkanek cznych u dziecka. Dziewczynki s bardziej czue na dziaanie hormonw, ich staw biodrowy staje si zbyt wiotki i moe doj do wysunicia si gowy koci udowej z panewki. Wystpowanie dysplazji staww biodrowych wie si take z czynnikami genetycznymi. Bardzo czsto dzieci dziedzicz skonno do tego schorzenia po rodzicach.

Dysplazja stawu biodrowego objawy

U noworodkw objawami dysplazji stawu biodrowego s: niewystarczajce odwodzenie w stawie biodrowym, skrcenie nki, asymetria fadw udowo-poladkowych. Dzieci uczce si chodzi mog utyka, chodzi na palcach, kolano w zdrowej nodze moe by lekko ugite, chd przypominajcy kaczk.

Dysplazja stawu biodrowego diagnoza i leczenie

Po urodzeniu dziecko musi by zbadane przez lekarza ortoped lub neonatologa, aby stwierdzi czy wystpuj objawy dysplazji (zanikaj one samoistnie po 2-3 dniach): czy obie nki s odwodzone symetrycznie na boki, czy fadki poladkowe s symetryczne i czy uda s takiej samej dugoci.

Obecnie najwaniejszym badaniem w diagnozowaniu dysplazji stawu biodrowego jest badanie ultrasonograficzne staww biodrowych, ktre ju standardowo wykonuje si w drugim miesicu ycia dziecka.

Im szybciej zdiagnozowane zostan niepokojce zmiany w stawie biodrowym tym wiksza jest szansa cakowitego ich wyeliminowania.

W leczeniu dysplazji czsto stosuje si tzw. szerokie pieluchowanie, ktre wymusza na dziecku pozycj abki, nki zgite pod ktem prostym i rozoone na boki.

Innym sposobem jest ustawienie stawu w odpowiedniej pozycji przez okrelony, do dugi czas. Najczciej p roku. Su do tego rnego rodzaju urzdzenia: np. szyna Koszli, uprz Pawlika itp. Zdejmuje si je tylko do kpieli i przy przewijaniu dziecka.

Jeli metody te oka si nieskuteczne stosuje si nastawianie rczne i leczenie operacyjne, zalene od stanu biodra i wieku pacjenta.

Zobacz take: Koksartroza czyli zwyrodnienie biodraHomocystynuria