Lamblioza - powszechna choroba pasoytnicza, ktra czasem daje nietypowe objawy

Dziecko jest osowiae, nie ma apetytu po przyjciu z przedszkola. Moe to lamblioza? Lamblioz wywouj pierwotniaki z gatunku Lamblia intestinali. Jest to bardzo rozpowszechniona choroba pasoytnicza jelita.
Zaraony jest co dwudziesty Polak. Najczciej choruj dzieci w wieku 2-5 lat. Cystami lamblii mona zarazi si pijc skaon fekaliami wod (cysty wydalane s z organizmu wraz z kaem), jedzc surowe owoce i warzywa, a take w toalecie czy piaskownicy. Cysty wystpuj w wodach powierzchniowych, studniach przydomowych, stawach i jeziorach, do ktrych mog wpywa zanieczyszczenia wraz z fekaliami.Pasoyt umieszcza si w jelicie cienkim i rozregulowuje wchanianie witamin rozpuszczalnych w tuszczach: A, D, E, K. Niekiedy pasoyty przechodz do drg ciowych i mog spowodowa taczk oraz powikszenie wtroby. W skrajnie cikich przypadkach zakaenie lambliami moe zagraa yciu.

Objawy

Choroba rozwija si od 7 do 21 dni. Objawy s bardzo rne, zalenie od odpornoci nasilenia zakaenia. Doroli skar si na: nudnoci, wodnist, gwatown biegunk, gazy, wzdcia, ble brzucha. Pojawia si take gorczka, ble gowy, zmczenie, bezsenno, rekcje alergiczne i wysypka.

Dzieci maj biegunk, ktra doprowadza do odwodnienia, utraty witamin, co moe powodowa anemi, dugotrwae przezibienie i katary oraz pochrzkiwanie.

Leczenie

Obecno cyst lamblii stwierdza si na podstawie badania prbek kau (jednak ze wzgldu na okresowo pojawiania si cyst konieczne bdzie zapewne kilkakrotne badanie) lub testw enzymatycznych, ktre s szybsze i skuteczniejsze. Czasem bada si take sok z dwunastnicy. Badanie to musi by przeprowadzone zaraz po pobraniu.

Leczenie musi obejmowa ca rodzin zaraonego. Najczciej stosuje si leki przeciwpasoytnicze: tynidazol, metronidazol lub atebryna. Leczenie trwa od 1 do 3 dni.

Najlepsz jednak ochron przed zaraeniem lambliami jest odpowiednia higiena, picie wody z pewnych rde, mycie owocw i warzyw.