Badania genetyczne

Pozwalaj zdiagnozowa chorob, okreli prawdopodobiestwo wystpienia powanego schorzenia genetycznego czy potwierdzi ojcostwo. Czym s badania genetyczne i co warto o nich wiedzie?
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Badania genetyczne, nazywane rwnie badaniami PCR, umoliwiaj wykrycie okrelonego materiau genetycznego w danej prbce. Materia do testw to najczciej lina (pobiera si j specjalnymi patyczkami z jamy ustnej), znacznie rzadziej wykorzystuje si krew (kropla pobierana jest z palca i zatrzymywana jest na maym kawaku bibuki).

Testy genetyczne wykorzystywane s m. in. przy rozpoznawaniu wirusw (np. brodawczaka ludzkiego, wirusowego zapalenia wtroby ) lub bakterii.

Przede wszystkim jednak badania genetyczne pozwalaj oceni ryzyko wystpienia danego schorzenia, zazwyczaj o podou genetycznym, ktre zostao ju zdiagnozowane u jednego lub kilku czonkw rodziny (tzw. badania cytogenetyczne). Umoliwiaj take ustali pokrewiestwo midzy dwiema osobami. Wynik takiego testu jest dokadny i nie pozostawia adnych wtpliwoci.Czytaj take:

Wyprzedzi raka jelita grubego - badania genetyczne

Badanie krwi od kuchni

Alkaptonuria, czyli wrodzone bdy metabolizmu

Homocystynuria

Achondroplazja