Czas protrombinowy (PT) - co oznacza?

Czas protrombinowy (PT), nazywany te czasem reakcji osocza lub czasem krzepnicia osocza. Jego warto ma cisy zwizek z czynnikami krzepnicia krwi oraz fibrynogenem.
Docz do nas na Facebooku!

Czas potrzebny do rozpoczcia krzepnicia krwi zaleny jest od iloci zawartych w osoczu tzw. czynnikw krzepnicia krwi (substancje uczestniczce w procesie krzepnicia) (tj. V, VII i X) oraz protrombiny i fibrynogenu. Proces ten uruchamiany jest przez tromboplastyn wytwarzan przez uszkodzon tkank. W pierwszej kolejnoci aktywuje ona czynnik VII, ktry pobudza kolejne etapy procesu. Czynnik X poczony z V przeksztaca protrombin w trombin, a fibrynogen w fibryn, z ktrego powstaje skrzeplina krwi.

Czas protrombinowy (PT): jak wyglda badanie?

Krew potrzebn do badania PT pobiera si z yy okciowej. Nastpnie umieszczana jest w prbwce wypenionej kwasem cytrynowym, ktry czy ze sob jony wapnia . W kolejnym etapie badania dodaje si tromboplastyn tkankow i jony wapnia i mierzy czas od ich dodania do uzyskania skrzepu krwi w probwce.

Osoba zgaszajca si na badanie powinna by na czczo (od ostatniego posiku powinno min co najmniej 8 godzin).

Czas protrombinowy (PT): normy

Wynik badania PT moe by okrelony w sekundach, procentach czy INR. Jego prawidowa warto nie powinna przekracza:

13-17 sek.

0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)

80-120 proc. (tzw. wskanik Quicka)

Przy porwnywaniu wynikw naley pamita, e laboratoria wykonujce badania stosuj rne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mog rni si midzy sob (warto podana na wydruku badania to norma obowizujca w danym laboratorium).

Wzrost PT

Przekroczenie tych norm PT najczciej pojawia si wraz z niedoborem witaminy K, przy doustnym leczeniu antykoagulantami (np. acenokumarol i warfaryna). Bardzo czsto ma zwizek z niewaciwym steniem czynnikw odpowiedzialnych za krzepniecie krwi (II, V, VII, X) oraz fibrynogenu. Wyduony czas protrombinowy pojawia si u pacjentw z przewlek chorob miszu wtroby (dochodzi tu do upoledzenia syntezy niektrych czynnikw krzepnicia, a oznaczanie PT to jeden ze wskanikw sucych do oceny stanu wtroby). Niejednokrotnie ma zwizek z obecnoci inhibitorw krzepnicia, biaaczk, mocznic oraz z rozsianym wykrzepianiem wewntrznaczyniowym (DIC).

Spadek PT

Zbyt krtki czas krzepnicia pojawia si przy nadkrzepliwoci krwi , jednak oznaczanie PT nie zawsze uatwia postawienie prawidowej diagnozy. Moe si pojawi take przy zakrzepicy, trombofilii, zwikszonej aktywnoci czynnika VII oraz u kobiet przed i po porodzie.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarzaCzytaj take:

MPV

Badanie OB.

PLT

PCT

Niedokrwisto (anemia) megaloblastyczna