Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne ma na celu mikroskopowe okrelenie zmian chorobowych w tkankach. Stosuje si je w rozpoznaniu nowotworw, leczeniu schorze zapalnych, przy stwierdzaniu przyczyny zgonu. Od badania histopatologicznego zaley diagnoza oraz terapia choroby nowotworowej.
Docz do nas na Facebooku!

Metody histopatologiczne zalene s od sposobu pobierania materiau do badania. S to: cytologia zuszczeniowa, biopsja aspiracyjna cienkoigowa (BAC, punkcja), biopsja grubo igowa (oligobiopsja), biopsja wiertarkowa, biopsja otwarta, biopsja rdoperacyjna, diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej, laboratoryjne techniki przygotowania pobranego materiau, preparaty barwione, preparaty mroone, rozmaz.

Materia pobrany podczas biopsji umieszcza si w utrwalaczu, nastpnie przygotowuje do badania histopatologicznego. Wycinek zostaje odwodniony, utwardzony i zalany parafin. Nastpnie jest krojony na kilkunastomilimetrowe paseczki, umieszczany na szkiekach mikroskopowych i barwiony.

Gotowy materia do badania jest oceniany przez patologa, ktry opisuje zmiany chorobowe (rozpoznanie histopatologiczne) lub stwierdza ich brak.

Przygotowanie i przebieg badania zaleny jest od wyboru metody histopatologicznej.Czytaj take:

Celiakia - diagnoza bez biopsji jelita

Histopatolog

Zapalenie opon mzgowych

odek: kapryna sakiewka pena kwasu

Rektoskopia