kodeks pracy

Więcej o:

kodeks pracy

 • Telepraca w kodeksie pracy

  W przygotowanym przez Ministerstwo Pracy projekcie znajdują się uregulowania dotyczące zasad wykonywania pracy na odległość, umów o pracę, jakie można będzie podpisywać z telepracownikami, oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. - To forma zatrudnienia, która może być efektywną metodą

 • "Solidarność" przeciw zmianom w Kodeksie Pracy

  Zmiany mają polegać między innymi na wydzieleniu firm zatrudniających mniej niż dziesięć osób oraz osób fizycznych jako odrębnej grupy pracodawców, którzy nie muszą stosować wszystkich przepisów kodeksu pracy. W takich firmach nie obowiązywałoby większość przepisów ograniczających zwolnienia

 • Sejm: kodeks pracy do komisji

  Rząd proponuje, by urlopy macierzyńskie były dłuższe o dwa tygodnie. Na pierwsze dziecko przysługiwałoby kobietom nie jak teraz 16 tygodni, ale 18 tygodni płatnego urlopu. Przy każdym następnym dziecku byłoby to 20 tygodni. W przypadku urodzenia się bliżniaków czy trojaczków- 28 tygodni. PiS i LPR

 • Nowy kodeks pracy: wolne w niedzielę to też urlop

  Florek. - Gdy ukończymy kodeks, przekażemy go rządowi. Rząd chce, by posłowie projektem nowego kodeksu pracy zajęli się najpóźniej we wrześniu. Wcześniej miałby on być konsultowany ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w Komisji Trójstronnej. Kiedy dokładnie - na razie nie wiadomo.

 • Pawlak: rząd skonsultuje zmiany w kodeksie pracy

  Wicepremier powiedział, że potrzebna jest dyskusja w tej sprawie, gdyż wiele zapisów projektu budzi niepokój społeczny. Podkreślił, że projekty nie będą forsowane, jeśli nie zaakceptują ich związki zawodowe. Jak zaznaczył gość Sygnałów Dnia, jednym z głównych problemów jest to czy ograniczyć liczbę

 • Rząd konsultuje korzystne dla małych firm zmiany w kodeksie pracy

  Przewiduje on między innymi zwolnienie małych firm z obowiązku przestrzegania wszystkich praw pracowniczych. Wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld, powiedział dziennikowi, że w trakcie prac Komisji Trójstronnej rząd podtrzymał najważniejsze zmiany w prawie pracy. Wszyscy pracodawcy będą więc

 • Kodeks pracy ogranicza szanse młodych ludzi na zatrudnienie

  Zdaniem Małgorzaty Gersdorf, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego trzeba rozważyć ograniczenie ochrony przysługującej pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, ponieważ powoduje ona, że stabilne zatrudnienie mają tylko osoby starsze, zwłaszcza że często obowiązują ich stare układy zbiorowe.

 • Śniadek: Propozycje nowelizacji kodeksu pracy kuriozalne

  Janusz Śniadek powiedział, że proponowane przez rząd zmiany, zakładające łatwiejsze zwolnienia kobiet w ciąży i osób w wieku emerytalnym w małych firmach, są nie do przyjęcia. Szef Solidarności zapowiedział, że jeśli ograniczenia będą odnosiły się wyłącznie do firm zatrudniających do 10 -u osób,