Rozpoznawanie mukowiscydozy

Metodą stosowaną w badaniach przesiewowych u noworodków jest oznaczanie tzw. markerów choroby we krwi. Podwyższone wartości świadczą o podejrzeniu choroby. Do jej rozpoznania konieczne jest wówczas wykonanie dalszych badań weryfikacyjnych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Podstawowym testem diagnostycznym umożliwiającym rozpoznanie mukowiscydozy jest test potowy. Fakt, iż pot osób dotkniętych tą chorobą jest znacznie bardziej słony, umożliwił opracowanie tej taniej i stosunkowo prostej metody. Mimo, iż wiarygodność tej metody jest bardzo duża, to ze względu na zdarzające się błędne wyniki zaleca się dwukrotne wykonanie testu.

Doświadczenia dużej części rodziców leczonych dzieci wskazują, że pediatrzy zbyt rzadko i niejednokrotnie zbyt późno zalecają wykonanie tego prostego, nieinwazyjnego badania. Zdarza się, że dopiero kolejny pediatra, do którego trafia matka kilkuletniego dziecka z nawracającym zapaleniem oskrzeli czy płuc, ordynuje wykonanie tego testu w celu potwierdzenia lub wykluczenia istnienia tej poważnej choroby.

Czytaj także:

Układ oddechowy

Badanie obrazowe klatki piersiowej

Idiopatyczne włóknienie płuc

Obrzęk Reinkego: zagrożenie rakiem krtani?

Azbestoza (Pylica azbestowa)

Więcej o: