Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa to rodzaj nowotworu szpiku kostnego. W Polsce z chorobą walczy ok. 400 tysięcy pacjentów. Najczęściej diagnozowana jest u osób po 50. roku życia.

Objawy

Objawy pojawiają się dość późno, najczęściej w postaci ucisku w nadbrzuszu wywołanego powiększeniem się śledziony . W okresie zaostrzenia choroby pojawiają się objawy anemii , uszkodzenie śledziony i siatkówki oka oraz gorączka.

Zobacz wideo

Przyczyny

Nadmierny rozrost komórek szpiku, z których normalnie rozwijają się różne komórki krwi.

Ryzyko zachorowania

Wzrasta u osób narażonych na działania promieniowania i węglowodorów aromatycznych (np. benzenu). Z dużym ryzykiem białaczki wiąże się posiadanie pewnej wady genetycznej, tzw. chromosomu Filadelfia.

Diagnostyka

Badanie krwi i szpiku kostnego wykazuje dużą liczbę białych krwinek (niekiedy powodują one nawet zatory białaczkowe, będące przyczyną martwicy śledziony czy siatkówka . W postawieniu diagnozy konieczne jest połączenie danych klinicznych, wyników badań krwi oraz sprawdzenie obecności chromosomu Filadelfia.

Leczenie

Całkowite wyleczenie jest obecnie najbardziej prawdopodobne po przeszczepie szpiku od innego dawcy. Stosuje się także interferon alfa i chemioterapię.

Więcej o: